Open Call 2

Credit: Astrid Maria Rasmussen

THE HOME IN THE TIME OF THE CORONA-VIRUS

Share a photo and your thoughts/ reflections on your home during this life-changing time.

Copenhagen Architecture Festival wants to focus on how the character and meaning of home have changed in the midst of a global health crisis, where people have to isolate themselves at home either alone, with their families or among friends in collectives or colleges. For many, the home has become the setting for the workplace, school, kindergarten, care, and many different needs at once. How does this new reality manifest itself in the homes? Eg. details in the home that have become more important – for good or for bad? Or new design solutions adopted to meet the new reality? We would like to see and hear your take on that.

When the crisis is over, it is important that we remember how the situation was and how the home acted as a physical framework for everyday life in a state of emergency.

Thus, if you want to participate in documenting this historic time, we encourage you to:

Sharing a photo on Instagram of your home e.g. a room, an object or a spacious detail that has changed the meaning and put a few words on how the home has transformed and has been given a different meaning in this corona time, max. 50 words. Use the hashtags #CoronaHome, #CAFx2020 #Stayingathome and #CopenhagenArchitectureFestival and mention us in your post or story.

We look forward to reading, seeing and sharing your contributions!

Many thanks to all the foundations and sponsors that have been behind the festival all the way during this time: Realdania, Dreyers Fond, Det Danske Filminstitut, Københavns Kommune, Statens Kunstfond and Goethe Institut Dänemark.

Hjemmet i coronaens tid

Del et billede og dine tanker/refleksioner om dit hjem i denne livsforandrende tid.

Copenhagen Architecture Festival vil gerne sætte fokus på, hvordan hjemmet har ændret karakter og betydning midt i en global sundhedskrise, hvor folk skal isolere sig i hjemmet enten alene, med deres familier, med deres partner/ægtefælle eller blandt venner i kollektiver eller på kollegier og plejeinstitutioner. Hjemmet er for mange blevet rammen for både arbejdsplads, skole, børnehave, pleje og mange forskellige behov på én gang. Hvordan tager denne nye virkelighed sig ud i hjemmene? Er der f eks. detaljer i hjemmet, der har fået større betydning – på godt eller ondt? Eller er nye designmæssige løsninger blevet taget i brug for at imødekomme den nye virkelighed? Det vil vi gerne se og høre dit bud på.

Når krisen er ovre er det vigtigt, at vi husker, hvordan situationen var, og hvordan hjemmet fungerede som fysisk ramme for hverdagen i en undtagelsestilstand.

Derfor, hvis du vil være med til at dokumentere denne historiske tid opfordrer vi dig til at:

Dele et billede på instagram af dit hjem f.eks. et rum, et objekt eller en rumlig detalje, der har ændret betydning. Sæt gerne nogle ord på, hvordan hjemmet er indrettet anderledes og har fået en anden betydning, max. 50 ord. Brug hashtagget #CoronaHome, #CAFx2020 #stayingathome og #CopenhagenArchitectureFestival og nævn os i din post eller story.

Vi glæder os til at læse, se og dele jeres bidrag!

Tusind tak til festivalens fonde og bidragsydere, som har stået bag festivalen hele vejen i denne tid: Realdania, Dreyers Fond, Det Danske Filminstitut, Københavns Kommune, Statens Kunstfond og Goethe Institut Dänemark.