RETTEN TIL BYEN: WHAT IS GOING TO HAPPEN HERE?

TEMA

Friday 02/10 2020
Kl. 21:45 Cinemateket

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

Globalt er byer og boligmasse blevet spekulationsobjekter for finanskapitalismen, og kampen for Retten til Byen taget til. I denne dokumentarfilm er det Lissabons transformation der problematiseres og perspektiveres / Globally cities and housing have become objects of speculation in the web of finance capitalism, and the fight for the Right to the City intensifies. In this documentary film it is Lisbon’s transformation that is problematised and perspectivised

En dokumentarfilm om Lissabons sociale bevægelser, der advokerer for retten til at bo i byen i en tid, hvor kampen om byens plads intensiveres og finanskapitalismens ekspansion tiltagende koncentrerer rigdomme i hænderne på de få og forøger sociale uligheder. Filmen følger de der udfordrer kommodificeringen af byen, som bl.a. har medført markante huslejestigninger der presser både lavindkomst- og middelklassefamilier ud af byen.

Left Hand Rotation Collective / Portugal/Spain / 2019 / 83 min. / Portuguese with English subtitles

Denne film er en del af temaet “Individ, fællesskab og offentlige rum”

Forholdet mellem individ og fællesskabet er en fin balance. Vægtskålen falder forskelligt i forskellige tidsperioder. Prioriterer arkitekter fx kollektivet med store grønne fællesarealer og parkrum eller designer man caféer eller sportslegepladser til at iscenesætte sig selv i liveability og (by)brandingens navn? Men selvfølgelig er det en daglig vekselvirkning. Vi søger sammen og hver for sig i de offentlige rum, hvor vores kroppe, historier, tilhørsforhold, hverdagspraksisser, etc. spiller ind. Hvordan finder migranter sig fx tilrette i den vesteuropæiske velfærdsby, og hvordan udtrykker unge deres forankring til et lokalområde i de måder, de bruger offentlige rum på? Efter en periode med fokus på individets frisætning søger mange mod nye fællesskaber fx i nye bofællesskaber, hjulpet af alternative finansieringsformer og boformer, som en afspejling af nye familiemønstre og demografiske forandringer. I andre tilfælde erstatter nye grupper de gamle beboere når nye tilflyttere rykker ind – en proces, nogle kalder ’gentrificering’, og som afspejler velfærdssamfundets evige harmonikabevægelser imellem sammenhængskraft og mangfoldighed. Samtidig med, at befolkningssammensætningen bliver mere mangfoldig og demografien forandres har boligidealer ændret sig. Allerede Jan Gehls modernismekritiske nyklassiker Livet mellem husene (1971) understregede, at brugerbehov varierer og mødesteder limer byen sammen.