Watch More TV!

TEMA

Friday 23/4 2020
Kl. 00:00

EMNEORD

Share Event

Danish version below
—–
Watch more TV!

Brandlhuber+, Christopher Roth & Copenhagen Architecture Festival launches a digital exhibition platform with a talk program.

Opening on April 24. Runs until the end of May. New program every week!

Join the digital (and corona-free) opening of the exhibition Watch more TV! on 24 April with the architectural practice Brandlhuber+ and the film artist Christopher Roth. They’re also curating this year’s German pavilion at the Venice Biennale as well as teaching and running a TV channel at ETH Zürich.

Originally, the exhibition was supposed to take place at the architecture school KADK’s library, but because of the lack of physical space during the current lock down, we will shift to an old-school flow TV format – not streaming, Zoomers and Netflix viewers!

Follow our ‘virus affected’ website as it gets overtaken by films, talks, discussions and other contributions from prominent Danish, German and international voices in architecture.

Experience thought experiments for the state of the world beyond conventional crisis thinking, examinations of relationships between architecture, economics and politics, innovative work on health and architecture like malaria houses in Tanzania, post-metropolitan horizontal urbanism in East Jutland anno 2038 with Deane Simpson and his students from KADK, exploration of the potentials of the countryside linking to Rem Koolhaas’ Guggenheim exhibition, fictional future scenarios of 2038 when the climate crisis is under control, housing the non-human, why linear TV dispels the bubbles, and much more. Explore parallels between the TV medium and architecture that can both reinforce an argument, telling stories, creating new spaces and framing the world in new ways.

NB: The exhibition program will be announced ongoingly and will run as flow TV – not streaming!

The project is part of the Danish-German cultural friendship year 2020. Thanks to the Danish Arts Foundation + Goethe Institute Dänemark.


DANSK VERSION

Brandlhuber+, Christopher Roth & Copenhagen Architecture Festival lancerer digital udstillingsplatform med talk-program.

Åbner d. 24. april. Kører med nyt program ugentligt til slut maj.

Kom til digital (og coronafri) åbning af udstillingen Watch more TV! den 24. april med arkitekturpraksissen Brandlhuber+ og film kunstneren Christopher Roth. De står også bag dette års tyske pavillon på Venedig Biennalen og underviser og driver en TV-kanal på ETH Zürich.

Oprindelig skulle udstillingen foregå på arkitektskolen KADKs bibliotek, men pga. lockdown’s indskrænkning af fysisk rum vil vi køre den online i gammeldags flow TV-format – ikke streaming, Zoomers og Netflix seere!

Følg med når vores virus ramte hjemmeside overtages af film, talks, diskussioner og andre bidrag fra fremtrædende danske, tyske og internationale stemmer indenfor arkitekturen og samfundstænkningen.

Oplev bl.a. bud på verdens tilstand hinsides vanlig krisetænkning, undersøgelser af forholdet mellem arkitektur, økonomi og politik, innovative projekter om sundhed og arkitektur som malariahuse i Tanzania, en post-metropolitan horisontal urbanisme i Østjylland anno 2038 med Deane Simpson og hans studerende fra KADK, udforskning af landdistrikternes potentialer ud fra Rem Koolhaas’ udstilling på Guggenheim, fiktive fremtidsscenarier fra 2038, når der er styr på klimakrisen, at huse det ikke-menneskelige, hvorfor lineært TV fordriver boblerne, og meget mere. Vær med til at undersøge paralleller mellem TV-mediet og arkitekturen, der begge kan forstærke et argument, fortælle historier, skabe rum og frame verden på nye måder midt i og efter en krisetid.

NB: Udstillingsprogrammet annonceres løbende og kører som flow TV – ikke streaming!

Projektet er en del af det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020. Tak til Statens Kunstfond og Goethe Institut Dänemark