VERDENS ARKITEKTURDAG 2020: TOWARDS A BETTER URBAN FUTURE

TEMA

Monday 05/10 2020
Kl. 14:00

EMNEORD

Share Event

En markering af verdens arkitekturdag og arkitekturens rolle i den bæredygtige udvikling af vores storbyer.

I 2030 vil 60% af verdens befolkning bo i byområder. Dette webinar fremhæver nogle af de allerede eksisterende løsninger på, hvordan vi indretter vores byer, så de lever op til verdensmål 11: inkluderende, bæredygtige, sikre og robuste byer. Der vil ved eventet bl.a. være fokus på hvordan man skaber bedre offentlige rum tilpasset de voksende menneskemængder, de øgede krav til luftkvalitet i fremtiden og evnen til at håndtere større vandmængder som følge af klimaforandringer. Der kommer til at være flere eksperter fra den Internationale Arkitektorforening UIA, men også med talere fra både UNESCO og BIG, hvor partner Kai-Uwe Bergmann vil diskutere fremtidens byer.

Dato/tidspunkt: 5. oktober, 14-16.30.

Venue/adresse: Online webinar

Gæst/taler: Thomas Vonier (Præsident for UIA – Den Internationale Arkitektforening), Kai-Uwe Bergmann (Partner i BIG),  Ernesto Ottone (Assistant Director-General for Culture, UNESCO), Nadia Tromp (Medformand for UIA’s Community Architecture and Human Rights), Ishtiaque Zahir Titas (Medformand for UIA’s SDG Commission), Natalie Mossin (Medformand for UIA’s SDG Commission) m.fl.

Sprog: Engelsk

Billet/pris: Gratis

 

Tema:

MENNESKE, NATUR OG DET ANTROPOCÆNE

Vitale økosystemer er truede, arter står overfor at uddø, vejret rammer med tiltagende voldsomhed og livsgrundlaget for mange af verdens mennesker er truet. Vi befinder os i en tid, hvor følgerne af den klimakrise vi uigenkaldeligt befinder os i, kun netop er begyndt at vise sig. 

Planetens indtrædelse i den antropocæne tidsalder indtraf med erkendelsen af, at ingen oprindelig natur længere er uberørt af vores eksistens. Som del af en større sårbar helhed står vi overfor fundamentale spørgsmål om menneskets relation til naturen. Over alt er der spor af menneskelig påvirkning – i luft, vand, jord – spor, der primært fører tilbage til de industrialiserede, højt ressourceforbrugende lande, herunder også Danmark. Trods stærk økonomi, en højtuddannet befolkning og fokus på bæredygtighed er Danmark blandt de mest CO2-udledende nationer.

Radikale forandringer er nødvendige og her spiller arkitektur, byudvikling og byggeri betydelige roller, med mulighed for at bidrage positivt med både klimatisk og socialt bevidste løsninger til den forestående tilpasning, som menneskeheden står overfor. Det fordrer kulturhistorisk og filosofisk genovervejelse af menneskets relation til naturen, hvilket vi også vil sætte fokus på i dette tema.

HUMAN, NATURE & THE ANTHROPOCENE

Water, earth, air – we humans have left our trace in every crevice of our planet. This series of events addresses urgent questions posed by life in the anthropocene – any real sustainability requires a shift in our perception of humanity as a part of a greater, vulnerable whole. The necessary radical change for a future is closely tied to decisions made in urban planning and solutions offered by engineers, social thinkers and architects.