TRÆER I BYEN

TEMA

Sunday 11/10 2020
Kl. 14:00 På hjørnet af Guldbergsgade og Møllegade

Addresse
Guldberggade

Share Event

Hører træerne til i den gode bynatur?

Literary debate on trees as urban nature

Vi inviterer til litterært debatarrangement om træer i byen, når vi sætter forfatteren bag den anmelderroste bog ’Træmuseet’, Christian Yde Frostholm og Sandra Høj fra aktivistgruppen ‘Red Byens Træer’ stævne for at tale om træernes rolle i det urbane landskab og menneskers relation til naturen, med fokus på hvordan mennesker interagerer med den bynære natur og hvordan træerne i byen opnår kulturel betydning i mødet med de mennesker, der bor der. Samtalen modereres af journalist og ph.d. i litteraturhistorie Elisabeth Skou Pedersen.

 

Mødested: På hjørnet af Guldbergsgade og Møllegade.

Tema: MENNESKE, NATUR OG DET ANTROPOCÆNE

Vitale økosystemer er truede, arter står overfor at uddø, vejret rammer med tiltagende voldsomhed og livsgrundlaget for mange af verdens mennesker er truet. Vi befinder os i en tid, hvor følgerne af den klimakrise vi uigenkaldeligt befinder os i, kun netop er begyndt at vise sig.

Planetens indtrædelse i den antropocæne tidsalder indtraf med erkendelsen af, at ingen oprindelig natur længere er uberørt af vores eksistens. Som del af en større sårbar helhed står vi overfor fundamentale spørgsmål om menneskets relation til naturen. Over alt er der spor af menneskelig påvirkning – i luft, vand, jord – spor, der primært fører tilbage til de industrialiserede, højt ressourceforbrugende lande, herunder også Danmark. Trods stærk økonomi, en højtuddannet befolkning og fokus på bæredygtighed er Danmark blandt de
mest CO2-udledende nationer.

Radikale forandringer er nødvendige og her spiller arkitektur, byudvikling og byggeri betydelige roller, med mulighed for at bidrage positivt med både klimatisk og socialt bevidste løsninger til den forestående tilpasning, som menneskeheden står overfor. Det fordrer kulturhistorisk og filosofisk genovervejelse af menneskets relation til naturen, hvilket vi også vil sætte fokus på i dette tema.

MAN, NATURE & THE ANTHROPOCENE
Water, earth, air – we humans have left our trace in every crevice of our planet. This series of events addresses urgent questions posed by life in the anthropocene – any real sustainability requires a shift in our perception of humanity as a part of a greater, vulnerable whole. The necessary radical change for a future is closely tied to decisions made in urban planning and solutions offered by engineers, social thinkers and architects.