SUCH STUFF AS DREAMS ARE MADE ON – ALTERNATIV FINANSIERING OG KOLLEKTIVE BOFORMER

TEMA

Monday 05/10 2020
Kl. 16:45 Cinemateket

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

Suffocating or liberating: what is the reality of living together in a utopian housing project?
Kvælende eller befriende: hvordan er det egentlig at bo sammen i et utopisk boligprojekt?

Filmen udforsker fem innovative modeller for selvorganiserede kollektive boformer i Østrig, grundlagt fra 1970’erne til i dag. Alle er revolutionerende boligordninger i både social og økonomisk forstand, bygget i skalaer der strækker sig over boligkomplekser til rækkehuse. Initiativtagere, beboere og arkitekter fortæller med underholdende lune om deres erfaringer, hvor høje forventninger og dybe skuffelser konkurrerer med hinanden. Filmen giver inspiration til nye måder at tænke finansieringsmodeller og boformer på, i en tid hvor boligmarkedet og vores byer bliver tiltagende ekskluderende og ensomhed er et stigende problem.

Introduceres af Carsten Hoff, arkitekt og bl.a. aktiv med bo-eksperimenter i Thylejren i 1970’erne

Language: German w. English subtitles
Directors: Michael Rieper & Lotte Schreiber
Production country: Austria
Production year: 2019
Duration: 76 min. 

Denne film er en del af temaet: “Individ, fællesskab og offentlige rum”

Forholdet mellem individ og fællesskabet er en fin balance. Vægtskålen falder forskelligt i forskellige tidsperioder. Prioriterer arkitekter fx kollektivet med store grønne fællesarealer og parkrum eller designer man caféer eller sportslegepladser til at iscenesætte sig selv i liveability og (by)brandingens navn? Men selvfølgelig er det en daglig vekselvirkning. Vi søger sammen og hver for sig i de offentlige rum, hvor vores kroppe, historier, tilhørsforhold, hverdagspraksisser, etc. spiller ind. Hvordan finder migranter sig fx tilrette i den vesteuropæiske velfærdsby, og hvordan udtrykker unge deres forankring til et lokalområde i de måder, de bruger offentlige rum på? Efter en periode med fokus på individets frisætning søger mange mod nye fællesskaber fx i nye bofællesskaber, hjulpet af alternative finansieringsformer og
boformer, som en afspejling af nye familiemønstre og demografiske forandringer. I andre tilfælde erstatter nye grupper de gamle beboere når nye tilflyttere rykker ind – en proces, nogle kalder ’gentrificering’, og som afspejler velfærdssamfundets evige harmonikabevægelser imellem sammenhængskraft og mangfoldighed. Samtidig med, at befolkningssammensætningen bliver mere mangfoldig og demografien
forandres har boligidealer ændret sig. Allerede Jan Gehls modernismekritiske nyklassiker Livet mellem husene (1971) understregede, at brugerbehov varierer og mødesteder limer byen sammen.