PEDRO COSTA SERIES – IN VANDA’S ROOM

TEMA

Sunday 04/10 2020
Kl. 16:00 Cinemateket

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

IN VANDA’S ROOM med introduktion af instruktør Pedro Costa

Costas fragmentarisk fordybede portræt af narkomanen Vanda omgivet af dealer og misbrugere og byfornyelsen, der æder sig ind på slummen

Costa’s fragmented immersive portrait of the drug addict Vanda, surrounded by dealers, addicts and the urban renewal that impends on the slum

En indtagende dokumentarfilm om narkomanen Vanda Duarte, da hun boede i slumkvarteret Fontainhas i Lissabon. Costa fulgte Vanda med et lille digitalkamera, og resultatet er et bevægende portræt, der med en uhørt intimitet og absolut ikke uden humor skildrer Vandas hverdag med gæster, skænderier og crack. ’In Vanda’s Room’ er samtidig et komplekst og umoraliserende studie i en alternativ levevis og en unik æstetisk oplevelse.

An endearing documentary about the drug addict Vanda Duarte when she lived in the slum of Fontainhas in Lisbon. Pedro Costa followed Vanda with a small digital camera and the result is a moving portrait that with humour and astounding intimacy portrays Vanda’s everyday life with guests, quarrels and crack. In Vanda’s Room is a complex and non-moralising study into an alternative way of life, while also a unique aesthetic experience.

Language: Portuguese

Subtitles: English subtitles

Director: Pedro Costa

Production Country: Portugal

Production Year: 2001

Duration: 180 mins

Denne film er en del af temaet “På kanten af fællesskabet”

Velfærdstanken bygger på grundlæggende værdier om individets frihed og kollektivets solidariske sammenhæng og forpligtelse. En egalitær individualisme, som forskningen kalder det. Et fællesskab, der i høj grad rummer mange forskellige forestillinger om, hvad selvsamme fællesskab er, men som alligevel er funderet på idealer om lighed – lige rettigheder og lige tilgang til de tjenester, som varetages af fællesskabets offentlige instanser.

Velfærdssamfundets lighedstanke er unik i denne ambition om kollektivets solidaritet på tværs af økonomiske og sociale uligheder, normative forskelligheder og kulturelle forestillingsverdener. En ambition der da også udfordres i takt med, at samfund og verden forandres.

I denne del ser vi nærmere på, hvordan disse udfordringer kan give sig til udtryk i byernes fysiske landskab, når fællesskabets forestilling om, hvad det er, støder på begrænsning og dermed afgrænsning. Hvad er arkitekturens og byplanlægningens kapaciteter som problemløsere såvel som problemforårsagere? Og er retten til frihed, lighed og det gode liv et privilegium eller en menneskeret? Det er nogle af de spørgsmål, som vi håber at inspirere til refleksion over gennem bl.a. debat om Ghetto-pakken og en fuld retrospektiv af Pedro Costas mesterlige Fontainhas-serie.