PATRICIO GUZMÁN TRILOGI – THE CORDILLERA OF DREAMS

TEMA

Monday 12/10 2020
Kl. 16:45 Cinemateket

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

— ENGLISH BELOW —

PATRICIO GUZMÁN TRILOGI – THE CORDILLERA OF DREAMS – DANSK PREMIERE

Guzmán fuldender sin trilogi med metaforisk udgangspunkt i Andesbjergene Patricio 

Andesbjergene udgør en evigt nærværende baggrund i det chilenske landskab, men som så mange andre dele af landet, er størsteparten af bjergkæden privatejet og lukket for den brede befolkning. Sporene efter den neoliberale økonomi fra Pinochets regime ses i tiltagende segregerede social-økonomiske klasser. Men med The Cordillera of Dreams bevæger Guzmán sig ud over fortvivlelsen og ser mod mulighederne for politisk forandring ved at forbinde fortidens ideologiske kampe med ulighederne i samtidens samfund. Filmens tro på muligheden for en mere retfærdig fremtid står stærkt og rørende, ikke mindst i lyset af den folkelige opstandelse der de seneste måneder har rodfæstet sig i Chile. 

Se hele mesterinstruktøren Patricio Guzmáns bjergtagende poetiske trilogi under dette års Copenhagen Architecture Festival, der med afsæt i det chilenske landskab skaber stærke personlige fortællinger om Chiles ubearbejdede arv fra militærdiktaturet og samtidig undersøger menneskets grundlæggende samhørighed med planeten og universet

Patricio Guzmán / 2019 / Chile / 85 min. / Spanish w. English subtitles

Denne film er en del af temaet “Menneske, Natur og det Antropocæne” 

Vi befinder os i en tid, hvor følgerne af den klimakrise vi uigenkaldeligt befinder os i, kun netop er begyndt at vise sig. Vitale økosystemer er truede, arter står overfor at uddø, vejret rammer med tiltagende voldsomhed og livsgrundlag for mange af verdens mennesker er truet. Forandringer skabt af menneskets udnyttelse og overforbrug af planetens ressourcer.

Disse forandringer og erkendelsen af, at ressourcer er begrænsede og at mennesket indgår som del af en større sårbar helhed, stiller os overfor fundamentale spørgsmål om, hvad menneskets relation til naturen er. Der findes ikke længere oprindelig natur uberørt af den menneskelige eksistens på jorden, hvorfor man taler om planetens indtrædelse i den antropocæne tidsalder. Over alt er der spor af menneskelig påvirkning; i luft, vand, jord mm. Spor der primært fører til de industrialiserede, højt ressourceforbrugende lande, herunder også Danmark. Trods stærk økonomi, en højtuddannet befolkning og fokus på bæredygtighed er Danmark blandt de mest co2-udledende nationer.

Radikale forandringer er nødvendige og her spiller arkitektur, byudvikling og byggeri betydelige roller, med mulighed for at bidrage positivt med både klimatisk og socialt bevidste løsninger til den forestående tilpasning, som menneskeheden står overfor. En tilpasning der også fordrer kulturhistorisk og filosofisk genovervejelse omkring menneskets relation til naturen, hvilket vi også vil sætte fokus på i dette tema.

Filmene vises i samarbejde med Den Chilenske Ambassade i København og Cinemateket

 

— ENGLISH —

PATRICIO GUZMÁN TRILOGY – THE CORDILLERA OF DREAMS – DANISH PREMIERE

Guzmán completes his trilogy with metaphorical starting point in the Andes Patricio.

The Andes Mountains form an ever-present backdrop in the Chilean landscape, but like so many other parts of the country, most of the mountain range is privately owned and closed to the general population. The traces of the neoliberal economy from Pinochet’s regime are seen in increasingly segregated socio-economic classes. But with The Cordillera of Dreams, Guzmán moves beyond despair and looks to the possibilities of political change by connecting the ideological struggles of the past with the inequalities of contemporary society.

The film is a part of Guzmán’s trilogy of films organised in collaboration with the Chilean Embassy in Copenhagen and Cinemateket. Patricio Guzmán’s breathtaking trilogy of essay films reframe the painful history of collective loss in Chile with metaphorical landscapes and spectacular connections between humanity, memory and the natural world.

11/10 – 14:00 – The Pearl Button (’82) (Spanish with Danish subtitles) – As the second part of Guzmán’s trilogy, The Pearl Button tells stories of humanity and the cosmos hidden deep in the Pacific Ocean.

12/10 – 14:15 – Nostalgia for the Light (‘107) (Spanish with Danish subtitles) – In the first film of the trilogy, the Atacama desert bears witness to the bloody secrets of a nation as well as the mysteries of the cosmos.

12/10 – 16:45 – The Cordillera of Dreams (’85) (Spanish with English subtitles) – Patricio Guzmán completes his trilogy with a metaphorical view of the Andes mountains.

Patricio Guzmán’s trilogy screening is a part of a theme:

MAN, NATURE & THE ANTHROPOCENE
Water, earth, air – we humans have left our trace in every crevice of our planet. This series of events addresses urgent questions posed by life in the anthropocene – any real sustainability requires a shift in our perception of humanity as a part of a greater, vulnerable whole. The necessary radical change for a future is closely tied to decisions made in urban planning and solutions offered by engineers, social thinkers and architects.