PATRICIO GUZMÁN TRILOGI – LYSETS NOSTALGI

TEMA

Monday 12/10 2020
Kl. 14:15 Cinemateket

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

— ENGLISH BELOW —

PATRICIO GUZMÁN TRILOGI – LYSETS NOSTALGI

I Atacama-ørkenen ser en nation sig tilbage efter sporene fra sine forsvundne brødre og søstre.

Patricio Guzmáns prisvindende visuelle mesterværk er den første i trilogien om en nations smerte, glæder og hemmeligheder. I Atacama-ørkenen i Chile samles astronomer fra hele verden for at se dybt ind i kosmos og observere stjernerne. Atacama-ørkenen er også et sted hvor varmen fra den barske sol kan bevare spor fra fortiden intakt i sandjorden –  spor efter forsvundne politiske fanger under Pinochets regime. Mens astronomerne kaster deres blik mod fjerne galakser, samles en gruppe kvinder ved observatoriets fod, og vender blikket mod ørkensandet og dets uforløste hemmeligheder. Mange har mistet venner, familiemedlemmer, deres hjem. Andre har mistet deres hukommelse, måske for evigt.

Se mesterinstruktøren Patricio Guzmáns bjergtagende poetiske trilogi, der med afsæt i det chilenske landskab skaber stærke personlige fortællinger om Chiles ubearbejdede arv fra militærdiktaturet og samtidig undersøger menneskets grundlæggende samhørighed med planeten og universet.

Filmene vises i samarbejde med Den Chilenske Ambassade i København og Cinemateket

Patricio Guzmán / 2010 / Chile / 90 min. / Spanish w. Danish subtitles

Denne film er en del af temaet “Menneske, Natur og det Antropocæne” 

Vi befinder os i en tid, hvor følgerne af den klimakrise vi uigenkaldeligt befinder os i, kun netop er begyndt at vise sig. Vitale økosystemer er truede, arter står overfor at uddø, vejret rammer med tiltagende voldsomhed og livsgrundlag for mange af verdens mennesker er truet. Forandringer skabt af menneskets udnyttelse og overforbrug af planetens ressourcer.

Disse forandringer og erkendelsen af, at ressourcer er begrænsede og at mennesket indgår som del af en større sårbar helhed, stiller os overfor fundamentale spørgsmål om, hvad menneskets relation til naturen er. Der findes ikke længere oprindelig natur uberørt af den menneskelige eksistens på jorden, hvorfor man taler om planetens indtrædelse i den antropocæne tidsalder. Over alt er der spor af menneskelig påvirkning; i luft, vand, jord mm. Spor der primært fører til de industrialiserede, højt ressourceforbrugende lande, herunder også Danmark. Trods stærk økonomi, en højtuddannet befolkning og fokus på bæredygtighed er Danmark blandt de mest co2-udledende nationer.

Radikale forandringer er nødvendige og her spiller arkitektur, byudvikling og byggeri betydelige roller, med mulighed for at bidrage positivt med både klimatisk og socialt bevidste løsninger til den forestående tilpasning, som menneskeheden står overfor. En tilpasning der også fordrer kulturhistorisk og filosofisk genovervejelse omkring menneskets relation til naturen, hvilket vi også vil sætte fokus på i dette tema.

Filmene vises i samarbejde med Den Chilenske Ambassade i København og Cinemateket

— ENGLISH —

PATRICIO GUZMÁN TRILOGY – NOSTALGIA FOR THE LIGHT 

In the Atacama Desert, a nation looks back on the traces of its missing brothers and sisters.

Patricio Guzmán’s award-winning visual masterpiece is the first in the trilogy about a nation’s pain, joys and secrets. In the Atacama Desert of Chile, astronomers from all over the world gather to look deep into the cosmos and observe the stars.

The film is a part of Guzmán’s trilogy of films organised in collaboration with the Chilean Embassy in Copenhagen and Cinemateket. Patricio Guzmán’s breathtaking trilogy of essay films reframe the painful history of collective loss in Chile with metaphorical landscapes and spectacular connections between humanity, memory and the natural world.

11/10 – 14:00 – The Pearl Button (’82) (Spanish with Danish subtitles) – As the second part of Guzmán’s trilogy, The Pearl Button tells stories of humanity and the cosmos hidden deep in the Pacific Ocean.

12/10 – 14:15 – Nostalgia for the Light (‘107) (Spanish with Danish subtitles) – In the first film of the trilogy, the Atacama desert bears witness to the bloody secrets of a nation as well as the mysteries of the cosmos.

12/10 – 16:45 – The Cordillera of Dreams (’85) (Spanish with English subtitles) – Patricio Guzmán completes his trilogy with a metaphorical view of the Andes mountains.

Patricio Guzmán’s trilogy screening is a part of a theme:

MAN, NATURE & THE ANTHROPOCENE
Water, earth, air – we humans have left our trace in every crevice of our planet. This series of events addresses urgent questions posed by life in the anthropocene – any real sustainability requires a shift in our perception of humanity as a part of a greater, vulnerable whole. The necessary radical change for a future is closely tied to decisions made in urban planning and solutions offered by engineers, social thinkers and architects.