OFFENTLIGT LIV OG TRIVSEL PÅ NØRREBRO – BYVANDRING MED COurban

TEMA

Saturday 03/10 2020
Kl. 14:00 Superkilen

Addresse
Nørrebrogade 210

Share Event

— ENGLISH BELOW —

Udforsk Nørrebro og opdag, hvordan sundhedsfremmende bydesign og samskabelse spiller en vigtig rolle for byens offentlige liv. Explore Nørrebro and discover how health promoting urban design and co-creation play an important role for the city’s public life. 

Oplev, hvordan Københavns mest tætte og multikulturelle kvarter forbedrer samfundet gennem nye kulturcentre og grønne rum med COurban designkollektiv. Vi starter turen på Superkilen og besøger nogle relevante eksempler på Nørrebros byfornyelsesprogrammer som Bananna Park og ByOasen. Det sidste stop på turen vil være i Urban 13 under Bispeengbuen for at se det nyeste kulturhus i området. COurban er et tværfagligt bydesignfirma med base i kontorlokalet i Urban 13. Vi er specialiserede i værktøjer til at fremme samskabelse og sundhedsfremmende bydesign.

Billet/ pris: 90/50 kr

Tema: Kulturarvens Hvem Hvad Hvor? – The Who, What and Why of Cultural Heritage

Kulturarven er konstant til forhandling. Den defineres altid ift. nutidige forhold og skiftende værdier/idealer. Kulturministeriet blev grundlagt under velfærdsstatens guldalder i 1961. Samtidig med, at væksten buldrede derudaf, var der behov for beskyttelse og definition af
kulturarv som grundpille for identitet, fællesskaber og det gode liv. Vi har brug for fælles historier og tilhørsforhold.

I dag er kulturarven især til forhandling ift. velfærdsstatens yngre byggede miljøer. Både i almene boligområder som Gellerup og Taastrupgaard, hvor boliger nedrives og nye opføres, og sagaen om Vikingeskibsmuseets fremtid. Men kulturarvskampe kæmpes også ift. ældre kulturmiljøer som Stejlepladsen og Astrid Noacks atelier.

Kulturarvens kulturhistoriske/identitetsmæssige betydning sættes i perspektiv af udenlandske eksempler. ISIS bombning af oldtidsbyen Palmyra eller dilemmaerne omkring genopbygningen af Dresdens sønderbombede katedral viser, hvordan den underbygger identitet og lokale fællesskaber – også ekstreme af slagsen.

Kulturarven er en kampplads i nutiden og gælder ikke kun bygninger, men også miljøerne og hverdagspraksisserne omkring dem.

— ENGLISH —

PUBLIC LIFE AND WELL-BEING AT NØRREBRO – CITY WALKING WITH COurban

Explore Nørrebro and discover how health-promoting urban design and co-creation play an important role in the city’s public life. Explore Nørrebro and discover how health promoting urban design and co-creation play an important role for the city’s public life.

Discover how Copenhagen’s most dense and multicultural neighborhood improves society through new cultural centers and green spaces with the COurban design collective. We start the trip at Superkilen and visit some relevant examples of Nørrebro’s urban renewal programs such as Bananna Park and ByOasen. The last stop on the trip will be in Urban 13 under Bispeengbuen to see the newest culture house in the area. COurban is an interdisciplinary urban design company based in the office space in Urban 13 specialized in tools to promote co-creation and health-promoting urban design.

The tour will be in English