NATURA URBANA

TEMA

Wednesday 07/10 2020
Kl. 17:15 Cinemateket

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

Botanik og geopolitik mødes i Berlins komplekse efterkrigshistorie

Botany and geopolitics meet in the complex post-war history of Berlin

Brachen – det er Berlins ubebyggede lommer af tilsyneladende vild natur. Som følge af krigens ødelæggelser, efterkrigstidens økonomiske kriser og en vis mur, der delte byen i to, har hele karreer stået uberørte i årtier og er nu laboratorier for botanikere, kunstnere og almindelige mennesker, der søger pusterum fra byen. Den spontane mangfoldighed af planter, der vokser her, fortæller byens komplekse historie og naturens overraskende geopolitiske forbindelser. I dag forsvinder disse usædvanlige brakområder imidlertid hurtigt. 

Tak til Goethe Instituttet.

Matthew Gandy / 2017 / Germany, UK /  71 min. / German, English subtitles

Tema:

MENNESKE, NATUR OG DET ANTROPOCÆNE

Vitale økosystemer er truede, arter står overfor at uddø, vejret rammer med tiltagende voldsomhed og livsgrundlaget for mange af verdens mennesker er truet. Vi befinder os i en tid, hvor følgerne af den klimakrise vi uigenkaldeligt befinder os i, kun netop er begyndt at vise sig. 

Planetens indtrædelse i den antropocæne tidsalder indtraf med erkendelsen af, at ingen oprindelig natur længere er uberørt af vores eksistens. Som del af en større sårbar helhed står vi overfor fundamentale spørgsmål om menneskets relation til naturen. Over alt er der spor af menneskelig påvirkning – i luft, vand, jord – spor, der primært fører tilbage til de industrialiserede, højt ressourceforbrugende lande, herunder også Danmark. Trods stærk økonomi, en højtuddannet befolkning og fokus på bæredygtighed er Danmark blandt de mest CO2-udledende nationer.

Radikale forandringer er nødvendige og her spiller arkitektur, byudvikling og byggeri betydelige roller, med mulighed for at bidrage positivt med både klimatisk og socialt bevidste løsninger til den forestående tilpasning, som menneskeheden står overfor. Det fordrer kulturhistorisk og filosofisk genovervejelse af menneskets relation til naturen, hvilket vi også vil sætte fokus på i dette tema.

HUMAN, NATURE & THE ANTHROPOCENE

Water, earth, air – we humans have left our trace in every crevice of our planet. This series of events addresses urgent questions posed by life in the anthropocene – any real sustainability requires a shift in our perception of humanity as a part of a greater, vulnerable whole. The necessary radical change for a future is closely tied to decisions made in urban planning and solutions offered by engineers, social thinkers and architects.