MorgenDAC: Hvad kan vi lære af velfærdsbyens idealer?

TEMA

Tuesday 06/10 2020
Kl. 08:15 Dansk Arkitektur Center

Addresse
Bryghuspladsen 10

Share Event

Photo credit: Marie Joensen

Efterkrigstidens velfærdsby skulle bidrage til det gode liv og samtidig løse nogle af de store samfundsproblemer. Men i dag er velfærdsbyen snarere blevet en velstandsby for især velhavende, veluddannede børnefamilier. Hvordan kom vi hertil, og hvad kan vi lære af de gamle idealer?

The post-war welfare city was designed to contribute to the good life and solve some of the major challenges of society. Yet, today, the welfare city has rather become a wealth city for the more wealthy and well-educated families. How did we get here and what can we learn from the old ideals?

Med de bedste tanker om det gode liv, gik man efter Anden Verdenskrig i gang med at udvikle byerne på helt nye måder. De trængte byer med forurening, sygdomme og boligmangel skulle erstattes af nye velfærdsbyer, der med luft og plads kunne danne rammen om det gode liv. Idealerne var stærke, og byerne blev skabt med en arkitektur formet af rationalitet og nye, moderne byggemetoder.

Men hvor står vi i dag? Kan vi stadig tale om en velfærdsby eller er det værd at skue tilbage mod de idealer, der prægede efterkrigstidens byer?

I anledning af bogudgivelsen ”The Welfare City in Transition” sætter MorgenDAC fokus på erfaringer fra den tid, hvor vi byggede allermest, og på hvad vi kan lære, når vi skal håndtere nutidens urbane udfordringer. Både i forhold til social ingeniørkunst, den blandede by og det offentliges rolle i byernes udvikling. Med os har vi en af bogens redaktører, kunst- og arkitekturhistoriker Signe Sophie Bøggild, og byplanforsker Jesper Pagh.

Dagens vært er Lars Fjendbo Møller.

Denne MorgenDAC er en del af Copenhagen Architecture Festival, og bogen ”The Welfare City in Transition” udgives i forlængelse af årets festivaltema ”Velfærdsbyen i forandring”. Bogen udgives af Copenhagen Architecture Festival og Arkitektens Forlag

Arrangement på dansk 

Billet: gratis med tilmelding via billetlink