MIGRATION OG BYUDVIKLING I VELFÆRDSBYEN – EN REJSE GENNEM EUROPA  

TEMA

Sunday 04/10 2020
Kl. 15:00 New Neighbour

EMNEORD

Addresse
Skovgaardsgade 5A

Share Event

Hvordan påvirker indvandring velfærdsbyen? Tre kortfilm om migration og byudvikling med introduktions af Marta Padovan-Özdemir. // How does migration affect the welfare city? Three short films on migration and urban development with a talk by the migration researcher Marta Padovan-Özdemir

New Towns, Arrival Cities – Same Same, but Different besøger seks gamle og nye generationer af beboere i vesteuropæiske New Towns. Selvom byutopierne varierer udfordres de alle af migration og filmen skildrer byernes stræben efter at genoplive deres oprindelige pionerånd af urban og social innovation.

New Deutschland beretter om den syriske Balos-familie, der er flygtet til minebyen Mannheim, og trækker paralleller mellem flygtningestrømmen fra Syrien til Tyskland og fraflytningen fra skrumpende byer i Tysklands mineindustriområde. Kontrasten mellem flygtningenes optimisme og ‘ankomstbyens’ nedtur er slående.  

The Houses We Were skildrer de første 50 år i Lavindkomstboliginstituttet, som skabte en by i byen, der skulle afhjælpe Roms boligkrise. Hvad er byens dna? Hvem udelukkes? Hvorfor sukker alle over Roms urbanisering, decentralisering og vækst? Hundredvis af timer af arkivmateriale gør filmen unik som kilde og fortælling om tabet af en kollektiv social sensibilitet.

Filmene introduceres af Ph.D., lektor Marta Padovan-Özdemir ved VIA Professionshøjskole, hvor hun er forskningsleder af Program for Samfund og Mangfoldighed. Hun vil tale om forholdet mellem migration og velfærdsprofessionelle interventioner i sociale boligområder. 

Marta trækker på eksempler fra sin historisk-pædagogiske forskning såvel som mere praksisnære studier af og erfaringer med magtrelationer og deltagelsesbaner i samskabelsesprocesser, hvor velfærdsprofessionelle, borgere (herunder frivillige, forældre og børn) og private erhvervsdrivende deltager i fælles processer om at skabe bæredygtige lokalsamfund.

Gratis med tilmelding: Aarhus Architecture Festival 

New towns, arrival cities – same same, but different

Language: Swedish, Spanish, Portuguese, Italian, English, French, Dutch. With English subtitles

Director: Marit Geluk

Production country: The Netherlands

Production year: 2019

Duration: 32 min. 

 

New Deutschland

Language: German, Arabic w. English subtitles

Director: Christopher Roth and Niklas Maak

Production country: Germany

Production year: 2019

Duration: 21 min.

 

The houses we were: living in Rome from 1948 – 2018

Language: Italian with English subtitles

Director: Arianna Loderserto

Production country: Italy

Production year: 2018

Duration: 18 min.