MENNESKER, STED OG EN NY IDENTITET FOR CARLSBERG BYEN – BYVANDRING MED COurban

TEMA

Monday 05/10 2020
Kl. 16:30 Humletorvet

Addresse
Humletorvet

Share Event

— ENGLISH BELOW —

Udforsk den nye udvikling af Carlsberg Byen med designkollektivet COurban i en diskussion om det offentlige rum og bylivet. Explore the new development of Carlsberg Byen with COurban design collective in a discussion about public space and urban life.

Deltag i COurban for en vandretur i den nye byudvikling Carlsberg Byen. Turen fokuserer på bæredygtighed, samfund og grønne områder fra små kvarters parker til store tilpasningsprogrammer til ændring af klimaændringer. Fra Humletorvet går vi gennem ny arkitektur såvel som de historiske Carlsberg-bryggeribygninger. Vi besøger den for nylig åbnede Enghaveparken og afslutter turen ved Metro st. Enghave Plads. COurban er et tværfagligt bydesignfirma, der er specialiseret i værktøjer til at fremme samskabelse og sundhedsfremmende bydesign.

Tema: Kulturarvens Hvem Hvad Hvor? – The Who, What and Why of Cultural Heritage

Kulturarven er konstant til forhandling. Den defineres altid ift. nutidige forhold og skiftende værdier/idealer. Kulturministeriet blev grundlagt under velfærdsstatens guldalder i 1961. Samtidig med, at væksten buldrede derudaf, var der behov for beskyttelse og definition af
kulturarv som grundpille for identitet, fællesskaber og det gode liv. Vi har brug for fælles historier og tilhørsforhold.

I dag er kulturarven især til forhandling ift. velfærdsstatens yngre byggede miljøer. Både i almene boligområder som Gellerup og Taastrupgaard, hvor boliger nedrives og nye opføres, og sagaen om Vikingeskibsmuseets fremtid. Men kulturarvskampe kæmpes også ift. ældre kulturmiljøer som Stejlepladsen og Astrid Noacks atelier.

Kulturarvens kulturhistoriske/identitetsmæssige betydning sættes i perspektiv af udenlandske eksempler. ISIS bombning af oldtidsbyen Palmyra eller dilemmaerne omkring genopbygningen af Dresdens sønderbombede katedral viser, hvordan den underbygger identitet og lokale fællesskaber – også ekstreme af slagsen.

Kulturarven er en kampplads i nutiden og gælder ikke kun bygninger, men også miljøerne og hverdagspraksisserne omkring dem.

— ENGLISH —

PEOPLE, SPACE AND A NEW IDENTITY FOR THE CARLSBERG CITY – CITY WALKING WITH COurban

Explore the new development of Carlsberg Byen with the design collective COurban in a discussion about public space and city life. Explore the new development of Carlsberg Byen with COurban design collective in a discussion about public space and urban life.

Join COurban for a walk in the new urban development Carlsberg Byen. The trip focuses on sustainability, communities and green spaces from small neighborhood parks to large adaptation programs to change climate change. From Humletorvet we go through new architecture as well as the historic Carlsberg brewery buildings. We visit the recently opened Enghaveparken and end the trip at the Metro Station at Enghave Plads. COurban is an interdisciplinary urban design company specializing in tools to promote co-creation and health-promoting urban design.

The tour will be in English

Ticket / price: DKK 90/50