LORDS OF WATER

TEMA

Thursday 01/10 2020
Kl. 21:45 Cinemateket

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

Det kaldes det “blå guld”. Overalt i verden eksploderer efterspørgslen på vand.

They call it ‘the blue gold.’ Around the world, the demand for water is exploding.

 

I denne alarmerende dokumentar om den forestående globale vandkrise bliver der ikke lagt fingre imellem: I 2050 vil mindst én ud af fire mennesker bo i et land med kronisk vandmangel. Fra Californien til Australien og Marseille til Cape Town er et kapløb om kontrollen over vand begyndt blandt de private markedskræfter, hvor de økonomiske giganter investerer milliarder af euro i vandsektoren. Det er en kamp, der finder sted på mange fronter: ideologisk, politisk, miljømæssigt og økonomisk, og dens resultater er liv eller død for planetens næsten 10 milliarder indbyggere.

Hør Katarina Hovden, PhD ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, fortælle om kampen for at give naturen rettigheder i det juridiske system, og hvordan dette kan spille en afgørende rolle for vores og kommende generationers fremtid.

Jérôme Fritel / 2019 / France / 88 min. / English, no subtitles

Cinemateket

 

Denne film er en del af temaet “Menneske, Natur og Antropocen.”

Vi befinder os i en tid, hvor følgerne af den klimakrise vi uigenkaldeligt befinder os i, kun netop er begyndt at vise sig. Vitale økosystemer er truede, arter står overfor at uddø, vejret rammer med tiltagende voldsomhed og livsgrundlag for mange af verdens mennesker er truet. Forandringer skabt af menneskets udnyttelse og overforbrug af planetens ressourcer.

Disse forandringer og erkendelsen af, at ressourcer er begrænsede og at mennesket indgår som del af en større sårbar helhed, stiller os overfor fundamentale spørgsmål om, hvad menneskets relation til naturen er. Der findes ikke længere oprindelig natur uberørt af den menneskelige eksistens på jorden, hvorfor man taler om planetens indtrædelse i den antropocæne tidsalder. Over alt er der spor af menneskelig påvirkning; i luft, vand, jord mm. Spor der primært fører til de industrialiserede, højt ressourceforbrugende lande, herunder også Danmark. Trods stærk økonomi, en højtuddannet befolkning og fokus på bæredygtighed er Danmark blandt de mest co2-udledende nationer.

Radikale forandringer er nødvendige og her spiller arkitektur, byudvikling og byggeri betydelige roller, med mulighed for at bidrage positivt med både klimatisk og socialt bevidste løsninger til den forestående tilpasning, som menneskeheden står overfor. En tilpasning der også fordrer kulturhistorisk og filosofisk genovervejelse omkring menneskets relation til naturen, hvilket vi også vil sætte fokus på i dette tema.