LÆR AT LÆSE EN LOKALPLAN

TEMA

Monday 05/10 2020
Kl. 10:00 Studenterhuset

Addresse
Amfipladsen 7

Share Event

Hey, borger! Hack din by. Øv indflydelse. Du tror det er svært. Men det er nemt. Paw Gadgaard, funktionsleder for lokalplanlægningen i Odense Kommune lærer dig hvordan du påvirker hvordan din by bygges.

En lokalplan er ”lokal lov” for, hvad man må bygge og anlægge. Den lov bliver løbende skrevet for nye afgrænsede områder, hvor der skal udvikles og bygges om og bygges til og rives ned. Og når den gør det, så har kommunen både pligt til, men også interesse i, at høre, hvad borgerne synes om denne nye foreslåede lokale lov. Og det befriende er, at du slet ikke behøver at forstå noget som helst om hvad det er, de laver i kommunen med deres lange, indviklede, bureaukratiske procedurer i forvaltningen.

Du skal bare være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, når de spørger dig, hvordan du synes, byen skal se ud. For det gør de faktisk: Et område skal forandres. Og de spørger borgerne: Hvordan synes I her skal se ud? Du har så her muligheden for at skrive dem et såkaldt ‘høringssvar’. Du kan fx skrive: “Jeg synes høje huse hvidt i hvidt og vindtunneller har noget kørende for sig på netop dette sted, fordi det er vigtigt vi kan blive blæst igennem og ikke altid får lyset i øjnene.” Eller du kan skrive: “Husk at frede det store, gamle kastanjetræ og stykket med grønt græs med offentlig adgang ned mod åen, når I udvikler den her byggegrund, for det er her hele mit nabolags sociale live udspiller sig.” Og det forlyder, at det faktisk bliver taget ret alvorligt, hvad befolkningen svarer. For embedsmændene ved godt, at politikerne er folkets tjenere og at de er valgt ind som sådan: som repræsentanter for folkets vilje. Og folket, det er jo dig.

Funktionsleder for lokalplanlægningen i Odense Kommune, Paw Gadgaard, vil på en uformel og lystig måde lære os “How to” og formidle det, der på kommunesprog ellers kan virke så tørt at dine øjne sander til.

Tilmelding er nødvendig. Billetlinket kan findes på denne side.