KUNSTENS OG ARKITEKTURENS ROLLE I VELFÆRDSBYEN

TEMA

Wednesday 07/10 2020
Kl. 14:00 Art Hub

Addresse
Halmtorvet 27

Share Event

Seminar: The role of art and architecture in the welfare city 

Seminaret kigger på kunstens og arkitekturens rolle i velfærdsbyen, herunder hvordan kunsten medvirker til at skabe værdi og løfte samfundsmæssige opgaver som klimaforandringer, superhospitaler og hverdagens rum fra vugge til grav.

The seminar looks at the role of art and architecture in the welfare city, including how art contributes to creating value and lifting societal tasks such as climate change, super hospitals and everyday spaces from cradle to grave. 

Gennem historiske og nutidige eksempler ser vi nærmere på, hvordan de to kunstarter kan informere hinanden, og hvordan samarbejdet og rollerne mellem kunstner, arkitekt og bygherre fordeler sig. Vi dykker med seminaret ned i arkitekturens og kunstens fælles historik, og diskuterer hvilke muligheder og udfordringer, der er, når kunstnere og arkitekter samarbejder.

Through historical and contemporary examples, we take a closer look at how the two art forms can inform each other, and how the collaboration and roles between artist, architect and client are distributed. With the seminar, we dive into the common history of architecture and art, and discuss what opportunities and challenges there are when artists and architects collaborate.

13.50–14.00: Ankomst

14.00–14.10: Velkommen fra Copenhagen Architecture Festival og Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Art Hub Copenhagen

Kunst i velfærdsdanmark

14.15–14.30: Et historisk blik på kunstens og arkitekturens rolle i velfærdsstaten i relation til kunstcirkulæret ved Lotte Lederballe fra Statens Kunstfond.

14.30–14.45: Camilla Hedegaard Møller, lektor, arkitekt MAA, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, om Poul Gernes´ farvemanual til Herlev Hospital og kontroversen om ombygningen af hjerteafdelingen.

14.45–15.00: Trine Møller Madsen, Kunstfaglig rådgiver, Konsulent ved statsligt byggeri, Statens Kunstfond. Partner In SITU

– når kunsten integreres i offentligt byggeri i dag.

15.00–15.15: En opsamling og Q&A-session ved Nis Rømer, billedkunstner og formand for BKF.

15:15–15.35: Pause med kaffe, kage og frugt

Nutidens udfordringer – samarbejdet mellem arkitekt/bygherre og billedkunstner
Fire korte oplæg med cases fra både kunstnere og arkitekter:

15.35–15.50: Billedhugger og landskabsarkitekt Marie Markman, rådgiver omkring kunst i forbindelse med klimatilpasning i Vejle Kommune.

15.50–16.05: Erik Frandsen, partner i Lundgaard & Tranberg og Finn Reinbothe om deres livslange makkerskab.

16.05–16.15: Kirstine Roepstorff, billedkunstner

16.15–16.25: Henrik Schødts, projektdirektør, Nordsjællands Hospital

16:25: Opsamling og Q&A-session ved Nis Rømer

17:00: Tak for i dag

Tak til Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for støtte til seminaret.

Arrangementet er på dansk. Foto: Poul Gernes, Herlev Hospital