HVIS DU STÅR OG SER OP I DEN ÅBNE HIMMEL

TEMA

Saturday 03/10 2020
Kl. 15:00 Fyns Grafiske Værksted

Addresse
Hans Jensens Stræde 18-20

Share Event

Foredrag og plakatinstallation: Digter Morten Søndergaard om poetiske ord i byrummet med udgangspunkt i hans essay ‘Skriften på væggen’

Sætningen er fra serien Ukend dig selv, et udstillings- og udgivelsesprojekt på Brandts 13 i 2017. Ukend dig selv var et sært og smukt billeddigt bestående af ord mejslet i marmorplader, som var lagt ned i gulvet. I stenene kunne man læse sætninger om det at være menneske.
Nu hænger en af sætningerne atter i Odense, men denne gang på vore fælles vægge; på mure, gavle og plankeværker. Og byens rum er et helt andet udstillingssted end kunstmuseet – plakaten er et andet medium end marmor. Med papirstynd porøsitet virker plakaten ind i byrummet som et mellemrum mellem muren og verden. Plakater er som byens hud, som hele tiden stødes af og erstattes af nyt materiale. De skaller, falmer, rives i flager og overklistres med nye budskaber.

Plakatinstallationen (design: Wrong Studio) udfordrer de mange tegn og udsagn, der fylder byens rum og tilkæmper sig plads imellem alle mulige andre udtryksformer. Hvis du står og ser op… etablerer en poetisk og reflekterende gestus i mødet med de mennesker, der går forbi eller stopper op.


Morten Søndergaard (født 1964) er en prisvindende digter og kunstner. Søndergaard er uddannet fra den danske forfatterskole, og har siden debuten Sahara i mine hænder i 1992 udgivet en lang række digtsamlinger, oversat flere værker af Jorge Luis Borges til dansk, været redaktør på det litterære tidsskrift ‘Hvedekorn’, og har været med til at grundlægge den eksperimenterende digtersammenslutning ‘Øverste Kirugiske’. Morten Søndergaards kunstneriske virke udfolder sig omkring udforskninger og udfordringer af, hvad poesi kan og er. Derudover har Søndergaards utrættelige udforskninger af kollisionerne mellem betydning og materialitet resulteret i en række omfattende ekstra-sproglige arbejder, der spænder over lydkunst, ready-made, artists book, asemisk skrivepraksis og performance. Med udgangspunkt i sit nye essay ‘Skriften på væggen’ vil han tale om sit arbejde i skæringspunkterne mellem tegnene og tingene.

Gratis tilmelding er nødvendig. Billetlinket kan findes på denne side.