PEDRO COSTA SERIES – HORSE MONEY

TEMA

Wednesday 14/10 2020
Kl. 19:30 Cinemateket

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

HORSE MONEY med introduktion af Pedro Costa-ekspert Oscar Pedersen

Med Ventura i hovedrollen og en geografi af opløst tid dykker Costa endnu dybere ned i det fantastiske.

With Ventura in the lead role and a geography of dissolved time, Costa dips further into the fantastic.

Hallucination og historisk virkelighed krydser spor i Pedro Costas dystre og foruroligende feberdrøm af en film. I fabulerende form følger han op på historien om den aldrende immigrant Ventura. I ‘Colossal Youth’ blev Ventura forvist fra sit hjem i Lissabons slum og genhuset. ‘Horse Money’ genfinder ham, nu hospitaliseret og i en tilstand mellem melankoli og galskab, virkeliggjort for vore øjne som et sortsværtet helvede.

Hallucination and historical reality cross paths in Pedro Costa’s sombre and unnerving feverish dream. In a fabulating manner, he follows up on the story of the aging immigrant, Ventura. In Colossal Youth, Ventura was evicted from his home in Lisbon’s slum and rehoused. Horse Money finds him again, now hospitalised and in a condition between melancholy and madness, made real before our eyes as a black-tainted hell.

Language: Portuguese

Subtitles: English

Director: Pedro Costa

Production Country: Portugal

Production Year: 2014

Duration: 104 mins

 

Denne film er en del af temaet “På kanten af fællesskabet”

PÅ KANTEN AF FÆLLESSKABET

Velfærdstanken bygger på grundlæggende værdier om individets frihed og kollektivets solidariske sammenhæng og forpligtelse. En egalitær individualisme, som forskningen kalder det. Et fællesskab, der i høj grad rummer mange forskellige forestillinger om, hvad selvsamme fællesskab er, men som alligevel er funderet på idealer om lighed – lige rettigheder og lige tilgang til de tjenester, som varetages af fællesskabets offentlige instanser.

Velfærdssamfundets lighedstanke er unik i denne ambition om kollektivets solidaritet på tværs af økonomiske og sociale uligheder, normative forskelligheder og kulturelle forestillingsverdener. En ambition der da også udfordres i takt med, at samfund og verden forandres.

I denne del ser vi nærmere på, hvordan disse udfordringer kan give sig til udtryk i byernes fysiske landskab, når fællesskabets forestilling om, hvad det er, støder på begrænsning og dermed afgrænsning. Hvad er arkitekturens og byplanlægningens kapaciteter som problemløsere såvel som problemforårsagere? Og er retten til frihed, lighed og det gode liv et privilegium eller en menneskeret? Det er nogle af de spørgsmål, som vi håber at inspirere til refleksion over gennem bl.a. debat om Ghetto-pakken og en fuld retrospektiv af Pedro Costas mesterlige Fontainhas-serie.