GRØNNE IDEALBYER: HØJSTRUP

TEMA

Sunday 04/10 2020
Kl. 14:00 Højstrup Butikstorv ved rundkørslen Højstrupvej/Møllemarksvej.

Addresse
TBA

Share Event

Har forstaden en historie? En vandring i Bolbro som velfærdsstatens idealby v/ Jens Toftgaard, kulturarvchef Odense Bys Museer.

Velfærdsstaten var baseret på idealet om at bygge den gode by for alle. I efterkrigsårene fra 1945-1975 skød velplanlagte forstæder op nord, syd, øst og vest for Odenses gamle bykerne. Mod vest i Bolbro voksede en ny bydel frem i løbet af få årtier med boliger til arbejderfamilier i form af boligforeningsblokke, rækkehuse og parcelhuse. Velfærdsstaten ønskede at blot at skabe gode boliger, men også at tage hånd om uddannelse, alderdom, forbrug og fritidsliv i forskellige specialiserede bygninger – alle sammen forbundet af en rationel infrastruktur adskilt i bilveje og gangstier. Bolbro rummer en stærk fortælling om velfærdsstatens idealer, bygninger og miljøer, der hører med til historien om det moderne Odense – og Danmark. På byvandringen ser vi nærmere på velfærdsstatens fysiske udtryk og diskuterer det som efterkrigstidens kulturarv.

Mødested: Højstrup Butikstorv ved rundkørslen Højstrupvej/Møllemarksvej.

Gratis tilmelding er nødvendig. Billetlinket kan findes på denne side.