FILM

 • DISTRICT 9
 • Film

DISTRICT 9

Near Past <<>> Near Future
SCI-FI PÅ TVÆRS AF FOR- OG FREMTID
Fremtiden er lagt bag os, og fortiden ligger for vores fødder. Eller er det omvendt?
The future is behind us and the past is at our feet. Or is it the other way around? Sci-fi film series in collaboration with Cinemateket examines visions of possible worlds
Med varsler om radikale livsforandringer og truslen om en decideret klimaapokalypse, hvis ikke vi ændrer adfærd hurtigt, tager vi i samarbejde med Cinemateket et filmisk, måske næsten nostalgisk, tilbageblik på fremtiden, som den så ud en gang. Science fiction har altid kredset om den kommende verden: Near Future. I takt med at forudsigelserne er blevet retro, er der opstået et nyt begreb i science fiction: Near Past. Vi skal således opleve året 1985 med DDR-briller om bord på et rumskib i ‘First Spaceship on Venus’. Og den væmmelige invasion fra rummet i 2010 med ‘District 9’ – for ikke at glemme den første ‘Blade Runner’-film, der forudsagde året 2019, altså Very Near Past.
 
District 9 (Neill Blomkamp, 2009)
Tirsdag den 1. september kl. 21:15
Mandag den 28. september kl. 20:30

In collaboration with Cinemateket

DATO & TID:
28.9.2020 x KL. 20:30
x STED:
Cinemateket
 • WHERE TO WITH HISTORY? – POPULISME OG ARKITEKTUR I DRESDEN
 • Film

WHERE TO WITH HISTORY? – POPULISME OG ARKITEKTUR I DRESDEN

Dresden has in recent years grown both famous and infamous. Famous for its attempt to meticulously reconstruct its once bombed-out historical center and bring the colorful baroque settings of the 18th century back to life. Infamous for the right-wing-surge that has since 2015 swept the city and made it a center of far-right activity in Germany and Europe.

Dresden er i de senere år blevet både berømt og berygtet. Berømt for sit forsøg på omhyggeligt at rekonstruere det engang bombede historiske centrum og bringe de farverige barokke omgivelser i det 18. århundrede tilbage til livet. Berygtet for højrefløjen, der siden 2015 har gjort den til et centrum for højreekstreme aktiviteter i Tyskland og Europa.

På den ene side eksemplificerer byen de ‘blomstrende landskaber’, som alle håbede, den tyske genforening i 1990 ville medføre. På den anden side vidner den om alle de ting, der er gået galt i Tyskland, Europa og verden siden da.

Gennem interviews med interessenter, byplanlæggere, politikere og kritikere, undersøger filmen de mulige forbindelser mellem arkitektur og politik i Dresden. Den viser, hvordan arkitektur faktisk har bidraget til at bane vejen for den nuværende højreekstreme bølge. Men mere generelt skildrer den en by fanget i smertefulde dilemmaer og blinde gyder i sit fortsatte forsøg på at overvinde en destruktiv og ideologisk ladet fortid, der bare ikke vil forsvinde.

Danmarkspremiere

Introduceres af instruktør Hans Christian Post

Instruktør / Director: Hans Christian Post

Produktionsland / Production country: Denmark

Sprog / Language: German w. English subtitles

Produktionsår / Production year: 2019

Spilletid /duration:  68 min. 

Tema: Kulturarvens Hvem Hvad Hvor? – The Who, What and Why of Cultural Heritage

Kulturarven er konstant til forhandling. Den defineres altid ift. nutidige forhold og skiftende værdier/idealer. Kulturministeriet blev grundlagt under velfærdsstatens guldalder i 1961. Samtidig med, at væksten buldrede derudaf, var der behov for beskyttelse og definition af
kulturarv som grundpille for identitet, fællesskaber og det gode liv. Vi har brug for fælles historier og tilhørsforhold. I dag er kulturarven især til forhandling ift. velfærdsstatens yngre byggede miljøer. Både i almene boligområder som Gellerup og Taastrupgaard, hvor boliger nedrives og nye opføres, og sagaen om Vikingeskibsmuseets fremtid. Men kulturarvskampe kæmpes også ift. ældre kulturmiljøer som Stejlepladsen og Astrid Noacks atelier.

Kulturarvens kulturhistoriske/identitetsmæssige betydning sættes i perspektiv af udenlandske eksempler. ISIS bombning af oldtidsbyen Palmyra eller dilemmaerne omkring genopbygningen af Dresdens sønderbombede katedral viser, hvordan den underbygger identitet og lokale fællesskaber – også ekstreme af slagsen.

Kulturarven er en kampplads i nutiden og gælder ikke kun bygninger, men også miljøerne og hverdagspraksisserne omkring dem.

DATO & TID:
01.10.2020 x KL. 16:30
x STED:
Cinemateket
 • SOUTO DE MOURA – ET PORTRÆT AF EN PORTUGISISK MESTER
 • Film

SOUTO DE MOURA – ET PORTRÆT AF EN PORTUGISISK MESTER

The film ‘Reconversion’ portrays 17 buildings and projects by Portuguese Pritzker-awarded architect Eduardo Souto de Moura, accompanied by his own writings. | Filmen ‘Reconversion’ skildrer 17 bygninger og projekter af den portugisiske Pritzker-vindende arkitekt Eduardo Souto de Moura, ledsaget af hans egne fortællinger. 

Thom Andersen portrætfilm af Souto de Moura viser mesterligt arkitektens evne til at arbejde med tidens tand og forløb i sin arkitektur, hvor forfald bibeholdes frem for at blive udjævnet som en del af stedets fortælling. Historien, minderne, landskabet, kulturen er altid en aktiv medspiller i Souto de Moura’s bygninger. Hans arbejder er altid kontekstuelle og samtidige universelle, altid alsidige og samtidigt konsistente. 

Som elev af en anden af Portugals mestre, Alvaro Siza, gik han selvstændig i 1980 og har siden haft sin tegnestue i Porto. I 2011 vandt han verdens mest prestigefyldte arkitekturpris, Pritzker og i 2018 vandt han den gyldne løve i Venedig. 

Language: Portuguese / English

Subtitles: English

Director: Thom Andersen (bl.a. Los Angeles Plays Itself)

Production country: Portugal 

Production year: 2012

Duration: 67 min.

Tema: Portrætter, Projekter og Praksisser

Traditionen tro har vi en portrætserie på festivalen, der stiller skarpt på internationale arkitekters poetikker, projekter og praksisser som et fast programpunkt under festivalen. I år udvider vi feltet, så portrætserien også omfatter portrætter af bygningsværker, steder og byer. Vi har
sammensat en broget buket af filmiske portrætter om arkitekter, bygninger og byer og præsenterer ligeledes et seminar om ‘anarkitekten’ Gordon Matta-Clark’s by-aktivistiske virke sammen med Kunstmuseet KØS og en masterclass med den svenske arkitekt Petra Gipp fra Petra Gipp Arkitektur i samarbejde med B-A-R-K i denne kategori. I denne serie finder du også stjernearkitekten Anupama Kundoo’s kuraterede filmprogram, der vil introducere publikum for den kulturelle baggrund, hun baserer sin praksis på, som introduceres og vises på Louisiana Museum inden hendesudstillingsåbning samme sted.

DATO & TID:
01.10.2020 x KL. 18:00
x STED:
Cinemateket
 • NATURA URBANA – THE BRACHEN OF BERLIN
 • Film

NATURA URBANA – THE BRACHEN OF BERLIN

Botanik og geopolitik mødes i Berlins komplekse efterkrigshistorie / Botany and geopolitics meet in the complex post-war history of Berlin

Brachen – det er Berlins ubebyggede lommer af tilsyneladende vild natur. Som følge af krigens ødelæggelser, efterkrigstidens økonomiske kriser og en vis mur, der delte byen i to, har hele karreer stået uberørte i årtier og er nu laboratorier for botanikere, kunstnere og almindelige mennesker, der søger pusterum fra byen. Den spontane mangfoldighed af planter, der vokser her, fortæller byens komplekse historie og naturens overraskende geopolitiske forbindelser. I dag forsvinder disse usædvanlige brakområder imidlertid hurtigt. 

Filmen introduceres af Tobias Sandfeld Jensen, medstifter af tænketanken VILD, samt Ph.d.- studerende hos Aarhus Universitet

Billet: 50 kr som kan bruges i caféen.

Matthew Gandy / 2017 / Germany, UK /  71 min. / German, English subtitles

DATO & TID:
01.10.2020 x KL. 19:00
x STED:
PLANTECAFÉEN
 • THE REAL THING – REAL LIFE IN FAKE CITIES
 • Film

THE REAL THING – REAL LIFE IN FAKE CITIES

A journey into a copy of our world, exploring real-life stories inside China’s fake cities.
En rejse ind i en kopi af vores verden, hvor vi udforsker ægte historier fra Kinas falske byer.

Hvordan er det at bo og arbejde i monumentale arkitektoniske kopier af bygninger i en helt anden kulturel kontekst? Paris, Venedig, London; denne dokumentar tilbyder en nedsænkning i copycats byer beliggende i Kina og andre lande over hele verden, der er baseret på verdens mest berømte arkitektoniske vartegn. Denne poetiske og sanselige oplevelse bringer os til at møde arkitekter, sociologer og indbyggere, der hjælper os med at dechifrere de politiske, kulturelle og økonomiske ambitioner, der motiverer disse replikker og deres symbolske betydning.

Gratis med tilmelding: Aarhus Architecture Festival

Instruktør / Director: Benoit Felici

Produktionsland / Production country: France

Sprog / Language: English, Italian, Chinese, French

Subtitles: English

Produktionsår / Production year: 2018

Spilletid/duration : 68 minutes

DATO & TID:
01.10.2020 x KL. 21:00
x STED:
New Neighbour
 • LORDS OF WATER
 • Film

LORDS OF WATER

Det kaldes det “blå guld”. Overalt i verden eksploderer efterspørgslen på vand.

They call it ‘the blue gold.’ Around the world, the demand for water is exploding.

 

I denne alarmerende dokumentar om den forestående globale vandkrise bliver der ikke lagt fingre imellem: I 2050 vil mindst én ud af fire mennesker bo i et land med kronisk vandmangel. Fra Californien til Australien og Marseille til Cape Town er et kapløb om kontrollen over vand begyndt blandt de private markedskræfter, hvor de økonomiske giganter investerer milliarder af euro i vandsektoren. Det er en kamp, der finder sted på mange fronter: ideologisk, politisk, miljømæssigt og økonomisk, og dens resultater er liv eller død for planetens næsten 10 milliarder indbyggere.

Hør Katarina Hovden, PhD ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, fortælle om kampen for at give naturen rettigheder i det juridiske system, og hvordan dette kan spille en afgørende rolle for vores og kommende generationers fremtid.

Jérôme Fritel / 2019 / France / 88 min. / English, no subtitles

Cinemateket

 

Denne film er en del af temaet “Menneske, Natur og Antropocen.”

Vi befinder os i en tid, hvor følgerne af den klimakrise vi uigenkaldeligt befinder os i, kun netop er begyndt at vise sig. Vitale økosystemer er truede, arter står overfor at uddø, vejret rammer med tiltagende voldsomhed og livsgrundlag for mange af verdens mennesker er truet. Forandringer skabt af menneskets udnyttelse og overforbrug af planetens ressourcer.

Disse forandringer og erkendelsen af, at ressourcer er begrænsede og at mennesket indgår som del af en større sårbar helhed, stiller os overfor fundamentale spørgsmål om, hvad menneskets relation til naturen er. Der findes ikke længere oprindelig natur uberørt af den menneskelige eksistens på jorden, hvorfor man taler om planetens indtrædelse i den antropocæne tidsalder. Over alt er der spor af menneskelig påvirkning; i luft, vand, jord mm. Spor der primært fører til de industrialiserede, højt ressourceforbrugende lande, herunder også Danmark. Trods stærk økonomi, en højtuddannet befolkning og fokus på bæredygtighed er Danmark blandt de mest co2-udledende nationer.

Radikale forandringer er nødvendige og her spiller arkitektur, byudvikling og byggeri betydelige roller, med mulighed for at bidrage positivt med både klimatisk og socialt bevidste løsninger til den forestående tilpasning, som menneskeheden står overfor. En tilpasning der også fordrer kulturhistorisk og filosofisk genovervejelse omkring menneskets relation til naturen, hvilket vi også vil sætte fokus på i dette tema.

 

DATO & TID:
01.10.2020 x KL. 21:45
x STED:
Cinemateket
 • NATURA URBANA – THE BRACHEN OF BERLIN
 • Film

NATURA URBANA – THE BRACHEN OF BERLIN

Film: Botanik og geopolitik mødes i Berlins komplekse historie fortalt gennem byens vilde planter

Brachen – det er Berlins ubebyggede lommer af tilsyneladende vild natur. Som følge af krigens ødelæggelser, efterkrigstidens økonomiske kriser og en vis mur, der delte byen i to, har hele karreer og tomter stået uberørte i årtier og er blevet til laboratorier for botanikere, kunstnere og almindelige mennesker, der søger pusterum fra byen. Den spontane mangfoldighed af planter, der vokser her fortæller byens komplekse historie og naturens overraskende geopolitiske forbindelser. I dag forsvinder disse usædvanlige brakområder imidlertid hurtigt. Matthew Gandy / 2017 / Germany, UK / 71 min. / German, English subtitles

Introduktion ved festivalleder Pil Lindgreen

DATO & TID:
02.10.2020 x KL. 10:00
x STED:
Cafe biografen
 • MAKING A MOUNTAIN
 • Film

MAKING A MOUNTAIN

BIG Amager Bakke: Den utrolige historie om et stort affaldsenergianlæg med en skibakke på toppen.

The unlikely making of CopenHill: How BIG Bjarke Ingels Group built a ski slope on top of a waste plant.

”Wilkommen, bienvenue” sang bygherren i 2011, da BIG vandt arkitektkonkurrencen om Amager Bakke. Et kamera har fulgt processen på det, der allerede inden første spadestik bliver kendt som et visionært byggeri, der forener affald og infrastruktur med spektakulær arkitektur og et rekreativt byrum. Men det bliver op ad bakke… For hvor langt vil en bygherre gå og hvor meget kan en arkitekt få igennem, når det kommer til stykket? En filmisk byggeplads-symfoni fra champagnepropperne springer og visionen får vinger, over knuste drømme om røgringe og hudafskrabninger på kunstig sne, til første tur ned ad den sorte løjpe.

Visningen følges op af en diskussion mellem partner i BIG, Jakob Lange og direktør i ARC, bygherre bag projektet, Jacob Hartvig Simonsen om tilblivelsen af projektet og varetagelsen af mange interessentbehov. Diskussionen moderes af forfatter og arkitekturredaktør v. Politiken, Karsten Ifversen.

World Premiere

Language: Danish / English / German / Italian

Subtitles: English

Director: Kaspar Astrup Schröder + Rikke Selin

Production country: Denmark

Production year: 2020

Duration: 55 min

DATO & TID:
02.10.2020 x KL. 16:30
x STED:
Cinemateket
 • LORDS OF WATER
 • Film

LORDS OF WATER

Det kaldes det “blå guld”. Overalt i verden eksploderer efterspørgslen på vand
They call it ‘the blue gold.’ Around the world, the demand for water is exploding.

I denne alarmerende dokumentar om den forestående globale vandkrise bliver der ikke lagt fingre imellem: I 2050 vil mindst én ud af fire mennesker bo i et land med kronisk vandmangel. Fra Californien til Australien og Marseille til Cape Town er et kapløb om kontrollen over vand begyndt blandt de private markedskræfter, hvor de økonomiske giganter investerer milliarder af euro i vandsektoren. Det er en kamp, der finder sted på mange fronter: ideologisk, politisk, miljømæssigt og økonomisk, og dens resultater er liv eller død for planetens næsten 10 milliarder indbyggere.

Gratis med tilmelding: Aarhus Architecture Festival

 

Instruktør / Director: Jérôme Fritel

Produktionsland / Production country: France

Sprog / Language: English, no subtitles

Produktionsår / Production year: 2019

Spilletid/duration : 88 min

DATO & TID:
02.10.2020 x KL. 17:00
x STED:
New Neighbour
 • VELFÆRDSKABARETER: UROLIGE HJERTE + TROE OG AGTSOM
 • Film

VELFÆRDSKABARETER: UROLIGE HJERTE + TROE OG AGTSOM

Filmportræt af velfærdsinstitutionen DSB – nu som queer musical

Kirsten Astrup & Maria Bordorffs farvelkys til Post Danmark og DSB ”Syngespil om et velfærdssamfund i forandring” – sådan beskriver billedkunstner Kirsten Astrup (f. 1983) selv sine to storstilede filmkabareter med titlerne Troe og Agtsom (2017) og Urolige hjerte (2018). De er begge forførende og foruroligende fortællinger om afviklingen af velfærdsdanmark. Duoen Kirsten Astrup og Maria Bordorff har de seneste tre år arbejdet sammen og skabt det, de kalder filmkabareter, der på en og samme tid er både poetiske og politiske. Deres værker emmer af flamboyance og dekadence, humor og alvor. De blander genrer og udtryk og bruger musik og queerede manifestationer til at tage samfundspolitiske temaer op om velfærdssamfundets deroute og et dertilhørende tab af kollektive værdier.

Under årets tema ‘Velfærdsbyen under forandring’ inviterer Odense Architecture Festival på dobbelt filmvisning af Astrup & Bordorffs værker og artist talk på Velodrom kaffebar i Fruens Bøges gamle stationsbygning.

Kl 18:00: Kaffebaren er åben med mulighed for forfriskninger & formidabel kaffe

Kl 18:30: Filmvisning ‘Urolige hjerte’ (2018) & ‘Troe og Agtsom’ (2017)

Kl. 19:30: Artist talk v. Astrup og Bordorff i samtale med kunstkritiker Lea Kirstine Møller

Kl 20:00: Slut

 

Tilmelding er nødvendig. Billetlinket kan findes på denne side.

DATO & TID:
02.10.2020 x KL. 18:30
x STED:
Velodrom Kaffebar
 • RETTEN TIL BYEN: WHAT IS GOING TO HAPPEN HERE?
 • Film

RETTEN TIL BYEN: WHAT IS GOING TO HAPPEN HERE?

Byer og boligmasse er blevet spekulationsobjekter for finanskapitalismen og kampen for Retten til Byen taget til. I denne dokumentarfilm er det Lissabons transformation der problematiseres og perspektiveres / Cities and housing have become objects of speculation in the web of finance capitalism and the fight for the Right to the City intensified. In this documentary film it is Lisbon’s transformation that is problematised and perspectivised

En dokumentarfilm om Lissabons sociale bevægelser, der advokerer for retten til at bo i byen i en tid, hvor kampen om byens plads intensiveres og finanskapitalismens ekspansion tiltagende koncentrerer rigdomme i hænderne på de få og forøger sociale uligheder. Filmen følger de der udfordrer kommodificeringen af byen, som bl.a. har medført markante huslejestigninger der presser både lavindkomst- og middelklassefamilier ud af byen.

Gratis med tilmelding: Aarhus Architecture Festival

Instruktør / Director: Left Hand Rotation Collective

Produktionsland / Production country: Portugal/Spain

Sprog / Language: Portuguese with English subtitles

Produktionsår / Production year: 2019

Spilletid/duration : 83 min

DATO & TID:
02.10.2020 x KL. 19:00
x STED:
New Neighbour
 • LIVET ER KORT, KUNSTEN LANG. VI VISER OG PERSPEKTIVERER TO KORTFILM, DER REFLEKTERER OVER MENNESKET OVERFOR KUNSTEN.
 • Film

LIVET ER KORT, KUNSTEN LANG. VI VISER OG PERSPEKTIVERER TO KORTFILM, DER REFLEKTERER OVER MENNESKET OVERFOR KUNSTEN.

The two documentaries reflects on our relationship with the past, on the longevity of architecture and cultural heritage compared to the shortness of human lives. | De to dokumentarer reflekterer over vores forhold til fortiden, om arkitekturens og kulturarvenes levetid sammenlignet med det korte menneskeliv.

Ars Longa Vita Brevis: Kunsten er lang, livet kort – kunsten overlever mennesket og bliver til vigtige symboler for vores identitet og historie. Symboler bliver genstande for konflikter og krige. Fra Syrien, til Putins Rusland, til Trumps USA, bygger det rige arkivmateriale et klimaks, der ser kunstværket og mennesket som dets hovedperson, og fremhæver de til tider groteske implikationer. Filmen udforsker betydningen, værdien og kraften, vi giver til kunst og arkitektoniske strukturer sammenlignet med dem, der gives til menneskelivet. 

Astana, A City of the Future: Lige efter at byen netop er blevet omdøbt til “Nursultan”, navnet på den tidligere leder, der trak sig tilbage, sætter denne dokumentarfilm spørgsmålstegn ved byens scenografi i den unge hovedstad i Kasakhstan. Byen er genstand for forskellige kræfter: selve skaberenes aftryk, (u)bevidste nomadiske erindringer, gammel fantasi om den store oase af silkevejen, ambivalens i bymodeller, sovjetisk fortid. Filmen ser efter nøgler til at forstå denne komplekse ligning. |

Introduceres af Mikkel Bille, lektor og antropolog med speciale i kulturarv og bystudier. Roskilde Universitet.

Danmarkspremierer

Instruktør / Director: Riccardo Campagna

Produktionsland / Production country: Italy

Sprog / Language: English, Italian, Arabic, German, French

Produktionsår / Production year: 2019

Spilletid /duration : 39 minutes 

+

Instruktør / Director: Laurier Fourniau

Produktionsland / Production country: Belgium, France 

Sprog / Language: Russian

Produktionsår / Production year: 2019

Spilletid /duration : 28 minutes 

 

Denne film er en del af temaet: “Kulturarvens Hvem Hvad Hvor?”

Kulturarven er konstant til forhandling. Den defineres altid ift. nutidige forhold og skiftende værdier/idealer. Kulturministeriet blev grundlagt under velfærdsstatens guldalder i 1961. Samtidig med, at væksten buldrede derudaf, var der behov for beskyttelse og definition af kulturarv som grundpille for identitet, fællesskaber og det gode liv. Vi har brug for fælles historier og tilhørsforhold.

 I dag er kulturarven især til forhandling ift. velfærdsstatens yngre byggede miljøer. Både i almene boligområder som Gellerup og Taastrupgaard, hvor boliger nedrives og nye opføres, og sagaen om Vikingeskibsmuseets fremtid. Men kulturarvskampe kæmpes også ift. ældre kulturmiljøer som Stejlepladsen og Astrid Noacks atelier.

Kulturarvens kulturhistoriske/identitetsmæssige betydning sættes i perspektiv af udenlandske eksempler. ISIS bombning af oldtidsbyen Palmyra eller dilemmaerne omkring genopbygningen af Dresdens sønderbombede katedral viser, hvordan den underbygger identitet og lokale fællesskaber – også ekstreme af slagsen.  

Kulturarven er en kampplads i nutiden og gælder ikke kun bygninger, men også miljøerne og hverdagspraksisserne omkring dem.

DATO & TID:
02.10.2020 x KL. 19:15
x STED:
Cinemateket
 • BARBICANIA
 • Film

BARBICANIA

Intim og livlig kortlægning af the Barbican, Londons brutalistiske mesterværk, som har udviklet sig fra provokerende og nedrivningstruet til hipt ikon for gentrificeringen.

BARBICANIA er et bygningsportræt udformet som en videodagbog, der over en måned minutiøst dykker ned i hverdagslivet omkring ‘the Barbican’ i det centrale London – fra de øverste etager af tårnene til de underjordiske niveauer i kulturinstitutionen. Filmen præsenterer bygningskomplekset som en mosaik af personligheder, livsstil, arkitektur, kultur – og hybrider derimellem. Bygget efter en plan af arkitekterne Chamberlin, Powell og Bon, og indviet i 1982 som ‘et af den moderne tids vidundere’ blev bygningen berømt for sin bombastiske og monumentale arkitektur, men også for beboelsestårnenes highwalks, områdets totale adskillelse af biltrafik og fodgængere og for at rumme en fællesskabsdrevet botanisk have, to symfoniorkestre, et nationalbibliotek og en skuespillerskole side om side med boliger. Det er en ekstrem bygning og den har både været skræmme- og forbillede for udviklingen af andre store kulturcentre i verdens storbyer.

Bag dokumentarfilmen står Ila Bêka & Louise Lemoine: kultfigurer i arkitekturverdenen efter 15 års arbejde med at lave uventede og jordnært-sansende skildringer af urbane landskaber, bygninger og de mennesker der bebor dem. Deres samlede filmværker blev i 2016 optaget i den permanente samling hos Museum of Modern Art (MoMA). Lokalt får filmen uundgåeligt en til at tænke saftige tanker om Odenses eget stykke brutalistiske arkitektur, Postcentralen, som nu har stået delvist tom siden 2015, afventende sin skæbne: Nedrivning eller mulighed? Ligeledes gør man sig lige så uundgåeligt sine tanker om det nybyggede Odeon og visionerne om her at bygge sig til planlagte synergieffekter i dette store kultur- og multihus. BARBICANIA, Ila Bêka & Louise Lemoine, 2014, 92 min., engelsk uden undertekster.

Introduktion ved festivalleder Pil Lindgreen

DATO & TID:
02.10.2020 x KL. 21:00
x STED:
Cafe biografen
 • RETTEN TIL BYEN: WHAT IS GOING TO HAPPEN HERE?
 • Film

RETTEN TIL BYEN: WHAT IS GOING TO HAPPEN HERE?

Globalt er byer og boligmasse blevet spekulationsobjekter for finanskapitalismen, og kampen for Retten til Byen taget til. I denne dokumentarfilm er det Lissabons transformation der problematiseres og perspektiveres / Globally cities and housing have become objects of speculation in the web of finance capitalism, and the fight for the Right to the City intensifies. In this documentary film it is Lisbon’s transformation that is problematised and perspectivised

En dokumentarfilm om Lissabons sociale bevægelser, der advokerer for retten til at bo i byen i en tid, hvor kampen om byens plads intensiveres og finanskapitalismens ekspansion tiltagende koncentrerer rigdomme i hænderne på de få og forøger sociale uligheder. Filmen følger de der udfordrer kommodificeringen af byen, som bl.a. har medført markante huslejestigninger der presser både lavindkomst- og middelklassefamilier ud af byen.

Left Hand Rotation Collective / Portugal/Spain / 2019 / 83 min. / Portuguese with English subtitles

Denne film er en del af temaet “Individ, fællesskab og offentlige rum”

Forholdet mellem individ og fællesskabet er en fin balance. Vægtskålen falder forskelligt i forskellige tidsperioder. Prioriterer arkitekter fx kollektivet med store grønne fællesarealer og parkrum eller designer man caféer eller sportslegepladser til at iscenesætte sig selv i liveability og (by)brandingens navn? Men selvfølgelig er det en daglig vekselvirkning. Vi søger sammen og hver for sig i de offentlige rum, hvor vores kroppe, historier, tilhørsforhold, hverdagspraksisser, etc. spiller ind. Hvordan finder migranter sig fx tilrette i den vesteuropæiske velfærdsby, og hvordan udtrykker unge deres forankring til et lokalområde i de måder, de bruger offentlige rum på? Efter en periode med fokus på individets frisætning søger mange mod nye fællesskaber fx i nye bofællesskaber, hjulpet af alternative finansieringsformer og boformer, som en afspejling af nye familiemønstre og demografiske forandringer. I andre tilfælde erstatter nye grupper de gamle beboere når nye tilflyttere rykker ind – en proces, nogle kalder ’gentrificering’, og som afspejler velfærdssamfundets evige harmonikabevægelser imellem sammenhængskraft og mangfoldighed. Samtidig med, at befolkningssammensætningen bliver mere mangfoldig og demografien forandres har boligidealer ændret sig. Allerede Jan Gehls modernismekritiske nyklassiker Livet mellem husene (1971) understregede, at brugerbehov varierer og mødesteder limer byen sammen.

DATO & TID:
02.10.2020 x KL. 21:45
x STED:
Cinemateket
 • FIVE SEASONS – THE GARDENS OF PIET UODOLF
 • Film

FIVE SEASONS – THE GARDENS OF PIET UODOLF

Grønt portræt af manden der plantede New Yorks High Line

Den hollandske landskabsdesigner Piet Oudolf er kendt for sine revolutionerende beplantninger i store byprojekter som f.eks. The High Line i New York. Oudolf har skabt en ny stil, som forener det vilde med det tæmmede, og hans haver er selvstændige kunstværker, der vender op og ned på traditionelle opfattelser af skønhed og forfald. I denne anmelderroste og prisvindende dokumentar kommer vi helt tæt på Piet Oudolfs haver og hans kreative proces. Ifølge Piet Oudolf består haver ikke kun af planter, men lige så vigtigt af “følelser, stemninger, fordybelse. De minder en om noget i ens egen biologi – naturen selv, eller længslen efter naturen”. Derfor er hans ikoniske haver heller ikke fulde af larmende farvepynt og dekorativ effekt, men er komponeret som levende, foranderlige biotoper, der er forskelligartet smukke på alle årstider og i al slags vejr.

Filmen besøger landskabsarkitekturens superstjerne i hans private planteskole i Hummelo i Holland, tager på tur til hans berømte begrønninger af High Line og Battery Park i New York og Lurie Garden i Chicago, kigger med når han rejser efter inspiration blandt vilde ørkenblomster i Texas og i Pennsylvanias post-industrielle skove, og følger ikke mindst hans arbejde med kunstgalleriet Hauser & Wirth Somerset i Sydvestengland, en have han selv betragter som sit hidtil største værk og kalder “vildere end et vildnis”.

Filmen vises i sammenhæng med festivalens grønne undertema ‘Havebyen’; herunder ‘Cykelrute til Anton Rosens arkitektur’, ‘Grønne idealbyer: Den engelske haveby Gerthasminde’, ‘Grønne idealbyer: Blangstedgård’, ‘Grønne idealbyer: Højstrupparken’ og filmen ‘Natura Urbana: The Brachen of Berlin’.

Tom Piper, 2017, 72 min, dokumentar

Introduktion ved festivalleder Pil Lindgreen

DATO & TID:
03.10.2020 x KL. 12:00
x STED:
Cafébiografen
 • PEDRO COSTA SERIES – VITALINA VARELA
 • Film

PEDRO COSTA SERIES – VITALINA VARELA

Pedro Costas seneste film, et mørkt og melankolsk mesterværk med en kraftpræstation af Vitalina Varela i titelrollen

Pedro Costa’s latest film, a dark and melancholic masterpiece with an intensely powerful performance by Vitalina Varela in the title role

Pedro Costas seneste film, for hvilken han modtog hovedprisen på sidste års Locarno filmfestival. Blodindsmurte lagener, skyggebelagte kroppe med foroverbøjede hoveder, koncentrerede blikke udi tomheden. Dette ekstraordinære portræt af Vitalina Varela, en 55-årig kvinde fra Kap Verde, der ankommer til Lissabon efter sin mands død. ’Vitalina Varela’ er en fortsættelse og udvidelse af Costas filmiske skildring af Portugals spøgelser og lydløse stemmer.

Pedro Costa’s latest film, for which he received the main prize at last year’s Locarno Film Festival. Blood smeared sheets, bodies varnished in shadows and with heads bent, gazes are focused into emptiness. An extraordinary portrait of Vitalina Varela, a 55 year old woman from Cap Verde, arriving in Lisbon after her husband’s death. Vitalina Varela is a continuation and expansion of Costa’s cinematic portrayal of Portugal’s ghosts and silent voices.

Language: Portuguese

Subtitles: English

Director: Pedro Costa

Production Country: Portugal

Production year: 2019   

Duration: 124 mins.

DATO & TID:
03.10.2020 x KL. 14:00
x STED:
Cinemateket
 • ARS LONGA VITA BREVIS 
 • Event

ARS LONGA VITA BREVIS 

Ars Longa Vita Brevis: Kunsten er lang, livet kort – kunsten overlever mennesket og bliver til vigtige symboler for vores identitet og historie. Symboler bliver genstande for konflikter og krige. Fra Syrien, til Putins Rusland, til Trumps USA, bygger det rige arkivmateriale et klimaks, der ser kunstværket og mennesket som dets hovedperson, og fremhæver de til tider groteske implikationer. Filmen udforsker betydningen, værdien og kraften, vi giver til kunst og arkitektoniske strukturer sammenlignet med dem, der gives til menneskelivet. 

Gratis med tilmelding: Aarhus Architecture Festival

Instruktør / Director: Riccardo Campagna

Produktionsland / Production country: Italy

Sprog / Language: English, Italian, Arabic, German, French

Produktionsår / Production year: 2019

Spilletid /duration : 39 minutes 

DATO & TID:
03.10.2020 x KL. 19:00
x STED:
Galleri Andromeda
 • GAMING THE REAL WORLD
 • Film

GAMING THE REAL WORLD

Kan spil ændre verden? Med byer overalt, der kæmper for at klare den befolkningstilvækst, som øget urbanisering medfører, kan videospil udnyttes for at hjælpe beboerne, især unge, til at deltage i planlægningen og reparere deres egne byer. I dag er offentlige rum og hele byer designet, planlagt og spillet gennem mediet. Resultatet af denne “borgerlige gamification” er, at byarkitektur og byplanlægning demokratiseres. Byer er blevet ground zero for digital innovation, og debatten om, hvordan vores byer udvikler sig, er pludselig blevet viral. Vi følger tre spilfirmaer, der navigerer i det rum, hvor byplanlægning og spil mødes. Lydia Winters hos spiludvikleren Mojang, skaberne af Minecraft, Paradox Interactive og spillet Cities: Skylines og José Sanches og hans indiespil Block’hood. Hvordan ser vores byer ud om 20-100 års tid?

Gratis med tilmelding: Aarhus Architecture Festival

Instruktør / Director: Anders Eklund

Produktionsland / Production country: Sweden

Sprog / Language: English, 

Produktionsår / Production year: 2016

Spilletid /duration : 73 minutes 

DATO & TID:
03.10.2020 x KL. 19:00
x STED:
New Neighbour
 • RED ROAD
 • Film

RED ROAD

Instruktøren, Andrea Arnold, valgte Red Road boligkomplekset i Glasgow som scene for sin historie om Jackie, der arbejder i et overvågningsfirma, og en dag ser en mand på sin skærm, som hun finder sig mystisk tiltrukket af. / Director Andrea Arnold chose the Red Road housing development in Glasgow as the stage for her story of CCTV operator Jackie, who finds herself mysteriously drawn to a man that appears on her monitor one day.

Den rigtige Red Road-ejendom i Glasgow, Skotland, blev et synonym for kriminalitet . Så alvorligt var omdømmet for boligkomplekset, at det til sidst førte til nedrivning af dets imponerende tårnblokke i 2012 – på trods af massive protester. Jackie arbejder i et overvågningsfirma i den skotske by Glasgow. Hun tager sit arbejde meget alvorligt og lever et stille og kontrolleret liv. Men under facaden gemmer hun på en stor sorg. En dag dukker en mand fra hendes fortid op på en af overvågningsskærmene. Det står hurtigt klart, at hun er nødt til at konfrontere ham og gøre fortidens regnskab op.

Dir. Andrea Arnold / 2006 / UK / 1hr 53min / English / Subtitles: Danish

 

Denne film er en del af temaet: “BRUTalisme”

“It’s funny how the colors of the real world only seem really real when you viddy them on the screen.” – Alex in A Clockwork Orange (1971)

How much is our perception of things shaped by the way it is presented in the media? Social housing across Europe, and the world, suffers from an image problem that directly challenges the vision behind its inception. In the years following the Second World War, the most respected architects and urban planners of the day experimented with new materials and modernist designs in order to create homes that would improve the lives of the working-classes.

Now these developments are increasingly facing demolition due to their reputation of violence and disrepair, their Brutalist design considered ‘ugly’ and undesirable. Almost as soon as they were built, a tradition in British cinema was established in which these buildings would often be the setting for films with violence and hardship as primary themes.

From dystopian sci-fi to social realist dramas, this programme traces the depictions of brutalist post-war social housing in film in order to provoke a discussion as to how and if these representations have impacted public perception of social housing and to what extent are these depictions accurate?

 

DATO & TID:
03.10.2020 x KL. 19:15
x STED:
Cinemateket
 • OPEN AIR GRAFFITIFILM: FOR (ULOVLIG) KUNST I DET OFFENTLIGE RUM
 • Film

OPEN AIR GRAFFITIFILM: FOR (ULOVLIG) KUNST I DET OFFENTLIGE RUM

Se dokumentarfilmene ‘Style Wars’, ‘Ulovlig kunst’ og ‘Pixadores’ på et bemalet spot i Odense

Kom og indtag en bid af den del af kunsthistorien som ikke står allerforest i lærebørgerne – endnu. ‘Københavneren’ lægger ryg til lærredet, når arkitekturfestivalen viser ‘Style Wars’ (1983), den legendariske dokumentarfilm om hip hop- og graffitikulturen; den første film der promoverede idéen om, at det er en kreativ kunstform at overtegne byens mure, broer og togvogne.. I filmen medvirker blandt mange andre graffitikunstnerne Dez, Iz the Wiz, Dondi, Seen, Kase2, Zephyr og Mare139, men også New Yorks borgmester har en mening, sammen med kunstkritikere, politiet og undergrundsbanens personale.

Efterfølgende viser vi ‘Ulovlig kunst’ (1987), Danmarkshistoriens hemmeligste graffitifilm, med nogle af de største fra 80’erne; Rezq, Kin og Metal. Filmet på et gammelt smadret U-Matic kamera af en determineret dreng, der dengang gik i 8. klasse: Mads Brügger. Og når de sene tog ruller forbi – ‘Pixadores’ (2014) om en gruppe unge mænd fra favelaerne i São Paulo, der risikerer deres liv for at sætte deres præg på verden.

Er de kunstnere, kriminelle eller anarkister? Kunstverden flirter med dem og myndighederne hader dem. Pixadorene skal vælge mellem at opholde sig på kanten af samfundet med deres protester, eller blive en del af det etablerede kunstmiljø og risikere at blive snydt i en verden, der har været ukendt for dem indtil nu. Tag en film eller alle tre. Der bli’r smugkro, dåser, ild og lir. Medbring den havestol, du ellers har lagt i garagen for sæsonen. Stedet er banestien bag Østerbro – indgang fra lyskrydset mellem Grønlandsgade og Østergade.

20:00 Style Wars (Tony Silver, USA 1983, 70 min.)

21:15 Ulovlig Kunst (Mads Brugger, DK 1987, 24 min.)

22: 45 Pixadores (Amir Escandari, Finland 2014, 93 min)

Gratis tilmelding er nødvendig. Billetlinket kan findes på denne side.

DATO & TID:
03.10.2020 x KL. 20:00
x STED:
Københavneren
1 2 3 4