BYEN PÅ HØJKANT

TEMA

Friday 02/10 2020
Kl. 14:00 Odense Hovedbibliotek

Addresse
Østre Stationsvej 15

Share Event

Foredrag v/ Anders Troelsen om den vertikale by: velfærd eller velstand?

Skyskrabere forbindes ikke uden grund med privatkapitalens himmelflugt. Men de første højhuse i Danmark, der ganske vist var i noget mere beskeden skala, var et udslag af velfærdsstatens bestræbelser på at skabe en fællesbygget pendant til kirke og kongemagts tårne. Bagved lå Le Corbusiers principper om at bygge højt for at frigøre sig fra den kaotiske og usunde by, og foredraget vil inddrage hans ideer om byudvikling, men ellers med afsæt i danske eksempler give udblik til skyskraberbyer i USA, Mellemøsten og Asien. Hvilke forestillinger har man forbundet med skyskraberens form? Hvordan oplever man byen, når byen stilles på højkant, og dens akser vippes op? Anders Troelsen er mag.art. i litteraturvidenskab og exam.art. i filmvidenskab. Han er professor ved Arkitektskolen i Aarhus og tidligere lektor i kunsthistorie på Aarhus Universitet.

Gratis tilmelding er nødvendig. Billetlinket kan findes på denne side.