PEDRO COSTA SERIES – BONES

TEMA

Friday 23/10 2020
Kl. 21:30 Cinemateket

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

Den første film i Pedro Costas Fontainhas-serie. Unge liv rives sønder af desperation i en skyggefuld spøgelsesfortælling i Lissabons slum

The first film in Pedro Costa’s Fontainhas series. Young lives are torn apart by desperation in a shadowy ghostly tale in the Lisbon slum.

Tina vender tilbage fra hospitalet med sin nyfødte baby og lukker med det samme op for gassen i lejligheden. Barnet bliver reddet af Tinas teenage-kæreste, der pakker det ind i en affaldspose og forsøger at sælge det på gaden. Scenen er sat for Pedro Costas minimalistiske drama, hvori skuespillernes bevidst udtryksløse ansigter understreger en følelse af desperation, der giver ny betydning til begrebet realisme.

Tina returns from the hospital with her newborn baby and immediately turns on the gas in the apartment. The baby is saved by Tina’s teenage boyfriend who wraps it in a garbage bag and tries to sell it on the street. The scene is set for Pedro Costa’s minimalist drama where the intently expressionless faces of the actors emphasise a sense of desperation that invokes new meaning into the concept of realism.

Pedro Costa / 1997 / Portugal / 98 mins. / Portuguese w. English subtitles

Denne film er en del af temaet: “På kanten af fæellesskabet”

PÅ KANTEN AF FÆLLESSKABET

Velfærdstanken bygger på grundlæggende værdier om individets frihed og kollektivets solidariske sammenhæng og forpligtelse. En egalitær individualisme, som forskningen kalder det. Et fællesskab, der i høj grad rummer mange forskellige forestillinger om, hvad selvsamme fællesskab er, men som alligevel er funderet på idealer om lighed – lige rettigheder og lige tilgang til de tjenester, som varetages af fællesskabets offentlige instanser.

Velfærdssamfundets lighedstanke er unik i denne ambition om kollektivets solidaritet på tværs af økonomiske og sociale uligheder, normative forskelligheder og kulturelle forestillingsverdener. En ambition der da også udfordres i takt med, at samfund og verden forandres.

I denne del ser vi nærmere på, hvordan disse udfordringer kan give sig til udtryk i byernes fysiske landskab, når fællesskabets forestilling om, hvad det er, støder på begrænsning og dermed afgrænsning. Hvad er arkitekturens og byplanlægningens kapaciteter som problemløsere såvel som problemforårsagere? Og er retten til frihed, lighed og det gode liv et privilegium eller en menneskeret? Det er nogle af de spørgsmål, som vi håber at inspirere til refleksion over gennem bl.a. debat om Ghetto-pakken og en fuld retrospektiv af Pedro Costas mesterlige Fontainhas-serie.