BOLIGLABORATORIUM I GADEHAVEGÅRD

TEMA

Thursday 08/10 2020
Kl. 16:00 KADK, Auditorium 3

Addresse
Philip de Langes Allé 10

Share Event

Hvordan kan nye typer partnerskaber bidrage til udviklingen af fremtidens byer og boligområder?

How can new types of partnerships contribute to the development of the cities and housing estates of the future?

Gadehavegård står foran en enorm omkalfatring, der skal omdanne den nuværende boligbebyggelse på ca. 1.000 almene boliger til et kvarter med uddannelsesinstitutioner, ejerboliger, studieboliger og en kraftig reduktion af de almindelige familieboliger.  Dygtige professionelle arkitekter/ingeniører bistår med den konkrete omdannelse, men samtidigt er boligselskabet Domea.dk, Høje-Taastrup Kommune og Kunstakademiets Arkitektskole, KADK, gået sammen om at etablere et boliglaboratorium i erkendelsen af, at når fremtidens byer skabes i fælles- og partnerskaber, så er der værdi i at få inddraget kommende generationer af arkitekter.

Parterne har indgået en aftale som i løbet af de næste tre år vil bringe 450 spirende arkitekter til Høje-Taastrup Kommune – det er studerende, der engang i fremtiden forhåbentlig kan være med til at udvikle nye boligtypologier og spille en rolle i forhold til, hvordan fremtidens boligbyggerier og byområder kommer til at se ud.

I februar 2020 kom det første hold arkitektstuderende til Høje-Taastrup Kommune, hvor de havde base på rådhuset i to uger, mens de studerede og registrerede Gadehavekvarteret.

På seminaret deler nøglepersonerne erfaringerne med de konkrete værdier og strategiske potentialer, som projektet rummer.

Gæst/taler: De tre projektledere fortæller og debatterer om de strategiske perspektiver i partnerskabet og konceptet boliglaboratorium.

Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef, Domea.dk

Nabil Zacharias Ben Chaabane, udviklingskonsulent, Høje-Taastrup Kommune

Camilla Hedegaard Møller, forsker og underviser, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Kunst og Konservering, KADK 

Sprog: Dansk

Arrangementstype: Samtalesalon

Billet/pris: Gratis med tilmelding via cafx.dk