ARKITEKTENS TRØST – DET ALMENE POTENTIALE I FÆLLESSKABET

TEMA

Thursday 01/10 2020
Kl. 17:30 Beboerhuset

Addresse
Lundtoftegade 41b

Share Event

Hvem har magten over menneskers hjem og de byrum der burde være alles? / Who has the power over people’s homes and the public spaces that ought to belong to everyone?

Tag med til en stemningsfyldt aften i AKB Lundtoftegade, der sætter spot på bølgen af nye boligområder der rammes af folketingets stiGma-plan. 

Med udgangspunkt i afsnittet “Noget om naboer” fra den prisbelønnede dokumentar “Høje Historier”,  gives der et indblik i regenererende mekanismer i den danske velfærdsstat.

Hvorfor har nogen stadig adgang til mere end andre, og vil vi overhovedet hinanden det bedste?

Aftenen vil udover dokumentar byde på små oplæg: Mennesker fra Lundtoftegade vil fortælle omverden noget.  Sådan rigtigt. Om beboerdemokratiske udviklingsplaner og socialt ansvar. Og de har inviteret et kompetent panel: Jer!

Bliv (for)ført bag lyset i kampen om retten til byen: Velfærdsby eller velstandsby?

Arrangeret af Til Vægs.

Sprog: Dansk

Pris: 30 kroner, inklusive madservering

Tema:

PÅ KANTEN AF FÆLLESSKABET

Velfærdstanken bygger på grundlæggende værdier om individets frihed og kollektivets solidariske sammenhæng og forpligtelse. En egalitær individualisme, som forskningen kalder det. Et fællesskab, der i høj grad rummer mange forskellige forestillinger om, hvad selvsamme fællesskab er, men som alligevel er funderet på idealer om lighed – lige rettigheder og lige tilgang til de tjenester, som varetages af fællesskabets offentlige instanser.

Velfærdssamfundets lighedstanke er unik i denne ambition om kollektivets solidaritet på tværs af økonomiske og sociale uligheder, normative forskelligheder og kulturelle forestillingsverdener. En ambition der da også udfordres i takt med, at samfund og verden forandres. I denne del ser vi nærmere på, hvordan disse udfordringer kan give sig til udtryk i byernes fysiske landskab, når fællesskabets forestilling om, hvad det er, støder på begrænsning og dermed afgrænsning. Hvad er arkitekturens og byplanlægningens kapaciteter som problemløsere såvel som problemforårsagere? Og er retten til frihed, lighed og det gode liv et privilegium eller en menneskeret? Det er nogle af de spørgsmål, som vi håber at inspirere til refleksion over gennem bl.a. debat om Ghetto-pakken og en fuld retrospektiv af Pedro Costas mesterlige Fontainhas-serie.