DAN STUBBERGAARD x HENRIK VIBSKOV

Arkitekt Dan Stubbergaard sætter i disse år sit præg på det københavnske bybillede, bl.a. med de nye stationsbygninger på Nørreport, Israels Plads og de visionære planer for Nordhavnen og Papirøen. At tænke på tværs af skalaer er et grundprincip for tegnestuen COBE, der altid forsøger at skabe de bedst mulige rammer for social interaktion i vores byer, bygninger og byrum. Designer og modeskaber Henrik Vibskov er også kendt for sine formbrud og eksperimenter, der har gjort hans legesyge og farverige stil ikonisk – også ude i verden.

CAFx har givet de to kunstnere – og venner – den udfordring at sammensætte et udvalg af film, der har inspireret dem. Resultatet er et filmprogram, der skildrer kompleksitet som æstetisk og arkitektonisk princip. Fortællinger, virkeligheder, dokumenter, kunstneriske og arkitektoniske visioner – og menneskeliv: det hele er forbundet i disse fem film, der frit og frejdigt springer mellem skalaer.

Architect Dan Stubbergaard is leaving his mark on Copenhagen these years: he is behind the new buildings at Nørreport Station, Israels Plads, and the visionary plans for Nordhavn and Papirøen. Thinking across scales is a founding principle for COBE Architects – they always seek to create the best possible frames for social interaction in our cities, buildings, and urban spaces. Fashion designer Henrik Vibskov is also known for his formal experiments and innovations, and his playful creative style has become iconic – also internationally.

CAFx has presented the two artists – and fri- ends – with the challenge of selecting a range of films that have inspired them. The result is a film program that explores complexity as an aesthetic and architectural principle. Narratives, realities, documents, artistic, and architectural visions – and human lives: everything is connected in these five films that jump scale quite freely.

  • STANLEY KUBRICK’S BOXES
  • Film

STANLEY KUBRICK’S BOXES

DATO & TID:
06.5.2017 x KL. 21:30
x STED:
Gothersgade 55
  • SOLARIS
  • Film

SOLARIS

DATO & TID:
05.5.2017 x KL. 16:30
x STED:
Gothersgade 55
  • LAGOS WIDE AND CLOSE
  • Film

LAGOS WIDE AND CLOSE

DATO & TID:
02.5.2017 x KL. 21:30
x STED:
Gothersgade 55
  • DRØMME I KØBENHAVN
  • Film

DRØMME I KØBENHAVN

DATO & TID:
27.4.2017 x KL. 16:45
x STED:
Gothersgade 55