CAFx inviterer arkitekturens aktører til at udforme et manifest anno 2019!

Copenhagen Architecture Festival inviterer arkitekturens aktører i Danmark til at udforme et manifest anno 2019. I anledning af valgåret og 100-året for Bauhaus er det er vigtigt, at de forskellige fagligheder bidrager til debatten. Netop de fagligheder der arbejder med udformningen og håndteringen af de rum, vi alle lever og færdes i. På tværs af fagligheder opfordrer vi arkitekturens aktører til at undersøge perspektiverne for bevidst at sætte sig mål og visioner for at kunne påvirke by- og samfundsudviklingen. Her forstås arkitekturens felt i bredeste forstand fra boligbyggerier og institutioner, over parker til byplaner og landskaber, der rummer sociale, æstetiske, politiske, miljømæssige, økonomiske, m.fl. aspekter. Ved at sætte fokus på manifestet undersøges værdigrundlaget for udviklingen af arkitekturen.

I 2019 er Copenhagen Architecture Festivals tema ‘Skiftende Idealer’, hvor vi kigger på skiftende håb og drømme for boligen, byen og det byggede miljø gennem de sidste hundrede år. Festivalen vil tage et tilbageblik på modernismens erfaringer og et kritisk blik på fremtidens nøglespørgsmål om, hvordan vi skal bygge og bo i lyset af migration, klimaforandringer, demografiske ændringer, nye familiemønstre, den teknologiske udvikling, m.v. FNs 17 Verdensmål udgør allerede et værdigrundlag, som arkitekturens aktører på forskellige måder navigerer efter og kan inspirere til en yderligere overvejelse af arkitekturens rolle i samfundet.

De store fortællinger har været erklæret døde gennem de sidste årtier i slipstrømmen på den værdirelativistiske postmodernisme og den neoliberale vending efter Murens Fald. I dag synes der at være en fornyet interesse for fundamentet, som arkitekturen bygger på, og dens forskellige aktørers rolle i samfundsudviklingen og sameksistensen. Manifestet, der var en integreret del af de udskældte modernistiske -ismer og politiske ideologier, synes kort sagt at være tilbage på arkitekturens landkort. Med en gentænkning af manifestet håber vi at opstille mål og visioner for, hvor vi skal hen i fremtiden. Hvilke slags byer, boliger, landskaber og offentlige rum, vi skal udvikle og tage vare på fremover? Arkitektonisk kvalitet, omsorg for social og miljømæssig sammenhængskraft kræver, at alle aktører er med rundt om bordet, ligesom fortællingerne om det gode liv og den gode by er mange. Tilsammen vil manifesterne udgøre et vigtigt dokument, der potentielt kan understøtte politikker og planer. De samles i en fælles publikation og en kurateret udstilling hos Akademisk Arkitektforening, der danner ramme om debatarrangementer. Derudover vil manifesterne blive overrakt til relevante beslutningstagere og byudviklere.

HVORDAN BIDRAGER JEG TIL MANIFESTET?

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN 5. April 2019

  • Udstillingsåbning, boglancering og debat i Akademisk Arkitektforening fredag den 5. april 2019 16.30 – 18.30.

TIL DOWNLOAD