WORKSHOP: HAVNELYD OG BYRUM

TEMA

Tuesday 15/3 2016
Kl. 09:30 Dome of Visions

Addresse
Søren Kirkegaards Plads

Share Event

FOTO: Foto-Akriv Hamburg 

Havnen har altid været et specielt sted i byen. Men hvad er det særlige ved havnens atmosfære i dag? Og hvordan kan opmærksomheden på hørelse og lyd skærpe vores forståelse af havnens og byens rum?

På denne workshop afprøver vi mulighederne for at registrere, kortlægge og designe byrum fra et lydligt udgangspunkt. Det er en mulighed for at danne sig erfaringer med begreber og redskaber i arbejdet med byens lydmiljøer. Deltagerne introduceres for perspektiver på byens og havnens lyde, fra bl.a. Steen Eiler Rasmussen, Willy Reunert, R. Murray Schafer og Gernot Böhme, og får lejlighed til at arbejde med simple redskaber til at registrere og formgive havnens lydmiljøer.

Workshoppen kører over en dag og er styret af Jacob Kreutzfeld, adjunkt ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet. Medbring gerne computer og telefon, hvis du har.

Arrangementet er lavet med støtte fra Kulturhavn365 og Nordea.

09:30 Ankomst og check-in

10.00 Introduktion ved adjunkt Jacob Kreutzfeld

11.00 Lydvandring og optagelse

12.00 Pause

12.30 Klipning, lydbearbejdning og fremlæggelse