Taste of Cement

TEMA

Thursday 03/5 2018
Kl. 17:00 Gloria Biograf

Addresse
Rådhuspladsen 57

Share Event

A captivating close-up of Syrian refugees around a construction site in Beirut who, like over one million other Syrians, have ended up in Lebanon after the Civil War.
Et gribende nærbillede af syriske flygtninge omkring en byggeplads i Berirut, der som over en million andre syrere er havnet i Libanon efter borgerkrigen.

Beirut, a city still showing stigmates from its brutal past, unexpected home for refugees fleeing from the Syrian civil war. One of many construction site, where many of them land, building skyscrapers, while their own homes are being bombed just a few miles away. A curfew prohibiting them from leaving the construction site after work.

Captured by the caring camera of Ziad Kalthoum begins, every night, an oppressing huis-clos in the basements below the construction site with haunted mens and a small television screen as their only link to their home. In its painful Essai, Kalthoum reveals in a sensitive, dreamlike way the tourments, fears and longings of stranded mens who have lost everything but their humanity.

Beirut, en by, der stadig slikker sårene efter sin brutale fortid, er uventet blevet hjemsted for flygtninge fra den syriske borgerkrig. Mange af syrerne arbejder på en af byens mange byggepladser, der opfører skyskrabere, mens deres egne hjem bliver bombet få kilometer væk. Et udgangsforbud forbyder gæstearbejderne at forlade byggepladsen efter arbejde. Hver nat samles de hjemsøgte mænd klaustrofobisk’ i kælderen under byggepladsen med fjernsynet som deres eneste livline til deres hjemland. I sin smertefulde skildring afdækker Kalthoums kamera på en følsom, drømmende måde pinslerne, frygten og længslerne hos strandede mænd, som har mistet alt undtagen deres menneskelighed.

Introduktion og Q+A ved filmens instruktør.

Tak til Goethe Institut Dänemark.

The event will be in english/ Arrangementet vil være på engelsk