BYEN I FÆLLES FORANDRING : KONFERENCE OM NYE FORMER FOR LOKAL BYUDVIKLING

TEMA

Monday 14/3 2016
Kl. 08:45 Bygningskulturens Hus

Addresse
Borgergade 111

Share Event

FOTO: østergro

Mandag den 14. marts indtager CAFx Bygningskulturens Hus med en heldagskonference om nye, selvskabte former for lokal byudvikling og om den globale tendens til selv-organisering, som de indgår i.

Dagen igennem vil en bred vifte af internationale forskere og praktikere analysere de opgaver, som byer i dag konfronteres med, og de vil undersøge de løsninger og nye fællesskaber, der opstår globalt. Konferencen vil sammenknytte erfaringer fra hele kloden og bringe dem i spil i forhold til de tiltag, der spirer frem i København og således vise, hvilken rolle ‘co-creation’ kan spille for fremtidens byer.
Konferencen er blevet til i samarbejde med Goethe-Institut Dänemark og organisationen Giv Rum. Giv Rum er, sammen med ØsterGro, ligeledes de lokale partnere for det europæiske projekt In Transit, der samler erfaringer fra fællesdrevne bytiltag i Europa, og som er en del af konferencedagens program.

 

Mandag d. 14/3 kl. 9.00-17.30 i Bygningskulturens Hus. Arrangementet foregår på engelsk. Kun forhåndssalg af billetter via cafx.dk

8.45 Check-in åbner

9.10 Velkomst

9.20 Introduktion til dagen ved moderator Søren Houen Schmidt, projektudvikler og indehaver af Rekommanderet, der arbejder med byforandring.

9.30 Angelika Fitz, kulturteoretiker og kurator af initiativet WELTSTADT, udfolder relationen mellem formelle og uformelle strategier for moderne bydesign. Med afsæt i de erfaringer, som udstillingsprojektet WELTSTADT har indsamlet fra hele kloden, analyserer hun de muligheder, der er opstået i mellemrummet mellem selvorganisering og offentlig administration.

10.00 Paneldiskussion Formelle vs. uformelle strategier.

Selvdrevne, urbane initiativer er på fremmarch. Byudvikling som en centralt konstitueret ekspertfunktion bliver i dag infiltreret af selvorganiserende modeller eller Do It Yourself på byniveau. Hvilke krav stiller det til vores politiske instanser, og hvordan tilskynder man bedst de ikke-etablerede former for organisering?

Panelet består, udover Angelika Fitz, af den svenske kunstner Kerstin Bergendal, som har arbejdet med æstetisk og politisk intervention af fællesrum, Jesper Koefoed-Melson, initiativtager til GivRum, som arbejder for en selvgenereret byudvikling, samt Isaac Abella Appelquist, der er projektchef for Københavns Kommunes Områdefornyelse i Fuglekvarteret.

11.00 Pause

11.20 Marjetica Potrč, arkitekt og kunstner, analyserer byen som kollektiv performance. Potrč’ praksis cirkulerer om on-site bygningskonstruktion, politisk situationskunst og ‘participatory design’, og hun undersøger de samværsformer, der muliggøres eller umuliggøres i arkitekturen.

11.50 Paneldiskussion – Intervention og byen som kollektiv performance

Performative strategier som byfestivaler, Street Art og midlertidige rum er blevet en vigtig metode for udformningen og ibrugtagelsen af byen. Men hvordan ændrer de den urbane planlægning, og hvordan kan de iværksættes til at skabe nye fremtidsscenarier for vores byer? Rummer de muligheder for en mere bæredygtige udvikling, eller risikerer de at reducere sig selv til en del af byens begivenhedskultur? Panelet består, udover Marjetica Potrč, af Martin Rosengaard fra kunstnerkollektivet Wooloo og Bettina Lamm, lektor i byplanlægning med forskningsinteresse i midlertidig arkitektur.

12.40 Frokost

13.40 Paneldiskussion – Gentrificering, social adskillelse og urban ulighed

Gentrificeringens tilbøjelighed til at ensliggøre byen har over de senere år været genstand for smældende kritik. Det igangværende ryk mod selvorganisering kan læses som et direkte modsvar til denne ensretning. Men hvordan øger ‘co-creation’ den kulturelle mangfoldighed i byen?

Panelet består af Tina Saaby, stadsarkitekt i København, en repræsentant fra In-Between Economies, et interdisciplinært projekt mellem økonomi og urbanitet, samt Jan Lilliendahl Larsen, der er forsker og ledende medlem af Supertanker, en sammenslutning af urbanister, der udvikler rum for social og politisk bydeltagelse.

14.40 Workshop med In Transit

Et stigende antal byboere tager fremtiden i deres egne hænder. De genanvender forladte bygninger, eksperimenterer med ressource-reducerende måder at leve på, og de kræver retten til deres by tilbage. Hvordan forbindes civilsamfundets aktører, og hvordan kan endnu flere blive aktive medskabere af byen frem for passive forbrugere af den? In Transit afholder en workshop, hvor vi i mindre grupper arbejder med disse spørgsmål og søger at forstå, hvordan den nye form for aktivt civilsamfund forandrer vores byer.

15.40 Afsluttende refleksioner

16.00 Drinks

16.15 Filmvisning af ‘Strange & Familiar: Architecture on Fogo Island’, hvor arkitekten Todd Saunders vil introducere filmen og hans arbejde med lokale fællesprojekter.

17.30: Slut