Mellem Fingerplan Og Økuller: Idealer For Fremtidens København – Konference

TEMA

Tuesday 09/4 2019
Kl. 10:00 Pressen, Politikens Hus

Addresse
Vester Voldgade 33

Share Event

Mellem Fingerplan og økuller: Idealer for fremtidens København

København er i kraftig vækst, og byen mangler billige boliger og bæredygtige løsninger. Hvad kan vi lære af fortidens planlagte bydele, når vi skal forme nye bydele i fremtiden? Og hvordan håndterer vi skiftende behov, når vi arbejder så langsigtet og i så stor skala som fx i tilfældet Lynetteholmen og de andre kunstige øer, der planlægges i Københavns Havn?

Vi dykker ned i de vigtigste udviklingstendenser i København, hvis Fingerplan er ved at blive revideret. Vi kaster et kritisk blik på de værdier, der ligger til grund for udviklingen af hovedstadens nye bydele. Og så ser vi på, hvordan vi kan forstå nutidens byudvikling i lyset af erfaringerne med at planlægge nye bydele fra bunden som fx Tingbjerg, Ørestad og til dels Nordhavn.

Vi zoomer ind på udviklingen af Lynetteholmen og spørger, om den nye bydel kan realisere en drøm om det gode liv med forskellige svar på, hvad den gode bolig og den gode by er? Hvordan kan det gøres på inkluderende og bæredygtige måder i en tid, hvor velfærdsstaten er til forhandling og mange af modernismens planlagte bydele skal transformeres? Hvilke dagsordener er med til at forme fremtidens København, og er der overhovedet brug for at bygge øer ude i Øresund i modstrid med de oprindelige tanker i Fingerplanen?

Tag med CAFx, Politiken Byrum og Politiken Live til konference om byudviklingen i fremtidens København og:

Få nye vinkler på udviklingen af nye bydele
Vær med til at diskutere de bedste rammer for nye bydele i København
Mød andre aktører på tværs af branchen.

PROGRAM
9.30-10.00: Ankomst, dialog & kaffe
Du får mulighed for at dele din vision for København med de andre deltagere.

Kl. 10.00: Velkomst ved Signe Sophie Bøggild, Copenhagen Architecture Festival og vores moderator Marie Kraul, Politiken Byrum.

Hvordan ser Frank Jensens plan for København ud?
Vi sætter overborgmester Frank Jensen stævne til et kritisk interview om udviklingen i København. Hvem bygger vi til og hvorfor?

Lynetteholmen i internationalt og historisk perspektiv
Det største byudviklingsprojekt i nyere tid vækker selvsagt stærke meninger og debat. Men hvilke perspektiver kan der lægges på Lynetteholmen, når vi belyser projektet med erfaringerne fra udviklingen af udvalgte danske og internationale byområder?
Jesper Pagh, KADK og Poul Sverrild, Forstadsmuseet

Har København fået økuller? Forskellige perspektiver på Lynetteholmen og Fingerplanen
Et panel af skarpe debattører giver deres bud på om Lynetteholmen er den rigtige løsning på Københavns vækst- og klimaudfordring. Hvordan planlægger vi så langt ude i fremtiden og hvordan tager vi højde for de nye behov, der opstår undervejs?
Johan Galster, WedoDemocracy,  Jens Thomas Arnfred, tegnestuen Kanalen, Anne Skovbro, administrerende direktør By & Havn og Ellen Højgaard Jensen, direktør Dansk Byplanlaboratorium.

Kl. 11.40: Pause
Byudvikling som forretning eller samfundsudvikling?
Hvordan præger økonomiske og demografiske aspekter byudviklingen og boligmarkedet? Hvem bestemmer, hvad og hvordan der skal bygges, og hvilke interesser det skal tjene?
Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videnscenter

Opråb: Bygger vi for profit eller til mennesker?
Karsten R.S. Ifversen, arkitekturredaktør hos Politiken

Kl. 12.30: Frokost
Keynote: Learning from Global Urbanism
Vi får international inspiration af Alfredo Brillembourg, principal Urban Think Tank & Chair Architecture and Urban Design ved ETH Zürich og Tatiana Bilbao, founding partner Estudio Tatiana Bilbao og Design Critic in Architecture ved Harvard GSD.  Bilbao og Brillembourg diskuterer bolig- og byudvikling med udgangspunkt i deres erfaringer fra projekter og forskning verden rundt.  Hvilken betydning har kontekst, menneskelige behov og forskellige grader af regulering?

Film: Zonen (2005) af billedkunstner Pia Rönicke om EFFEKTs tanker om planlægningen af en ny bydel for 25.000 indbyggere i Lisbjerg på bar mark nær Aarhus, da de som nystartet tegnestue vandt en international konkurrence.

Skiftende behov og 50 års perspektiv?
Vi sætter Rune Boserup fra COBE og Sinus Lynge, Effekt stævne til en samtale om deres indsigter fra udviklingen af nye bydele. Fra at arbejde med det eksisterende til nyudvikling i Nordhavn. Hvilke elementer er afgørende for, om planerne for det gode liv lykkes eller slår fejl?

Kl. 14.45: Pause
Evaluating the ideals underpinning Copenhagen, “the World’s most liveable and sustainable city”
København kåres ofte som verdens mest bæredygtige og ‘liveable’ by. Men for hvem og baseret på hvilke kriterier og dagsordner? Deane Simpson, professor Urbanism & Societal Change KADK diskuterer kritisk idealer for byen ud fra sin publikation Atlas of Copenhagens (2018).

Hvilken by arbejder Københavns nye stadsarkitekt for?
Vi får Københavns nytiltrådte stadsarkitekt Camilla Richter-Friis van Deurs på scenen til en samtale om hendes visioner og ønsker for København efter mange års arbejde hos Jan Gehl.

Afrunding og det videre program

Marie Kraul, Politiken Byrum

Kl. 16: Vi tager videre til Cinemateket, hvor vi når et glas vin inden kl. 16.45, hvor vi viser Chad Friedrichs film The Pruitt-Igoe Myth (2011) og Urban Think Tank The Disappearance of Robin Hood (2018). Filmene bliver introduceret af den mexicanske arkitekt Tatiana Bilbao og Alfredo Brillembourg, Urban Think Tank og billetten er betalt.

Bagefter spiser vi sammen hos SULT (middag tilkøbes) i Det Danske Filminstitut.

Priser:

  • Normalpris 1.495 kr.
  • Pris med armbånd til CAFx, medlemmer af Akademisk Arkitektforening og FAOD kr. 1.195 kr.
  • Pris for studerende 495 kr. (studiekort skal vises i indgangen)
  • Tilkøb af middag: tre små retter & dessert, ekskl. drikkevarer 295 kr.
  • Alle priser er inkl. moms

Politiken Live Logo