Kapitalfonde, kulturarv og byudvikling – hænger det sammen?

TEMA

Thursday 11/4 2019
Kl. 16:00 Bygningskulturens Hus

Addresse
Borgergade 111

Share Event

The built environment is increasingly regarded as an investment object. We look at the challenges for the city’s social and physical cultural heritage.

Det byggede miljø betragtes i stigende grad som investeringsobjekt. Vi stiller skarpt på udfordringerne for byens sociale og materielle kulturarv.

Det seneste års indtog af udenlandske kapitalfonde i København har sat fokus på boligreguleringslovens bestemmelser om renovering og huslejestigninger. Kritikere påpeger, at loven forstærker byens mangel på billige boliger samt at renoveringer ofte foretages med manglende nænsomhed overfor kulturhistoriske såvel som menneskelige værdier. Nybyggeri ved de gamle Slagtergårde på Vesterbro og Blackstones ombygning af Holckenhus på H.C. Andersens Boulevard anklages for at renskure byen for kulturarv og social diversitet. Andre stemmer hævder at investeringerne er et nødvendigt bidrag til byens fysiske vedligehold og til at imødegå det store boligbehov.

Med indlæg fra bl.a. fredningsekspert og arkitekturprofessor Mogens Morgen, formand for ArkitekturOprøret Jep Loft og Folketingsmedlem (S) Kaare Dybvad, undersøger vi relationen mellem byudvikling, renovering og den materielle såvel som sociale kulturarv.

I samarbejde med Historiske Huse og Grundejernes Investeringsfond.

The event will be in Danish / Arrangementet vil være på dansk.