Informal is the new normal

TEMA

Friday 06/4 2019
Kl. 19:00 1554501600 Cinemateket

EMNEORD

No Categories
Find billetter

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

More than 1 billion people already live in informal settlements, a number that will grow explosively in the coming years. CAFx puts focus on the complexity of the slum.

Mere end 1 milliard mennesker bor allerede i verdens uformelle bosættelser, et antal der vil vokse eksplosivt de kommende år. CAFx stiller skarpt på slummens kompleksitet.

’Informal is the new normal’ har Alfredo Brillembourg udtalt. Arkitekt Johan Mottelson og CAFx’ Pernille Maria Bärnheim ser i dette arrangement nærmere på de komplekse økonomiske, sociale og kulturelle forhold, der ofte præger byggeri og livsbetingelser i uformelle beboelsesområder – og hvordan disse også udfordrer forbedringer af dem. Med afsæt i to af Johan Mottelsons nye film fra serien Born and Raised in the Ghetto, vil Mottelsons mangeårige research og arkitekturpraksis i Østafrikas slumområder danne ramme om en samtale, hvor konkrete erfaringer, Global South teori og anekdoter udfordrer det gængse billede af uformelle bosættelser.

Johan Mottelson, arkitekt og PhD-studerende ved KADK og Pernille Maria Bärnheim, urban sociolog og producer ved CAFx.

The event will be in Danish / Arrangementet vil være på dansk.

(Films are in English / Film er på engelsk)