Film: Architecting after Politics

TEMA

Thursday 11/4 2019
Kl. 21:00 Cafébiografen

Addresse
Brandts Passage 39-41

Share Event

Hyperacademic film examines the relationship between political decision making, theoretical economics and what gets built in the end.

Hyperakademisk film undersøger forholdet mellem politisk beslutningstagning, økonomisk teori og hvad der ender med at blive bygget.  

Stat – marked. Privatisering – korporatisme. Kapitalisme – socialisme. Teknokrati – repræsentativt demokrati. Privat ejendomsret – redistribution. Hvad er forbindelsen mellem, hvordan vi bygger verden og hvordan vi har udformet vores politiske og økonomiske system? Få et brush up på både Thatcher og Marx i valgåret; på den politiske og økonomiske idéhistorie, sat i direkte relation til arkitekturen og dens lovgivningsmæssige grundlag og magtmekanismer, når velkendte libertær-socialistiske og -liberalistiske interviewpersoner fra arkitektstanden i dette filmiske essay forsøger at give svar på spørgsmålet: Hvem bygger byen og verden, for hvem og hvordan?  

Oplæg ved Casper Sylvest, lektor ph.d. ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Brandlhuber+ and Christopher Roth w. Michaela Friedberg, Olaf Grawert, Annalena Morra, Anna Yeboah / 2018 / Germany / 87 min. / German & English w. English subtitles