DET OFFENTLIGE RUM – ET FRIRUM?

TEMA

Tuesday 02/5 2017
Kl. 16:30 Cinemateket

EMNEORD

Addresse
Gothersgade 55

Share Event

(Foto: DFI, Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1951)

Temaeftermiddag om Københavns offentlige rum gennem tiden med filmklip, bar og debat. Join the debate on Copenhagen’s urban development then and now

Med udgangspunkt i historiske filmklip fra Cinematekets arkiv, der illustrerer kropskultur og brugen af det offentlige rum i Køben-havn i løbet af det sidste århundrede, vil vi diskutere potentialer og udfordringer i Københavns byudvikling. Er der frirum til, at borgerne kan udfolde sig kreativt, når byens rum bliver mere programlagte? Hvor mange uopdagede oaser er der tilbage at indtage for initiativrige borgere? Og kan man imødegå alles be-hov med planlægning og gode intentioner om liveability?

Debatpanel: Anne Wagner arkitekt MAA, Ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet, Kenneth Balfelt, billedkunstner og byudvikler ogThomas Kock Arkitekt MAA Founder WERK Arkitekter. Moderator: Christian Pagh, Cand.mag. i Moderne Kultur og Filosofi, Partner og kulturdirektør i Urgent.Agency

Fri entré
In Danish