Hvad kan vi lære af Auroville? – Workshop med Anupama Kundoo

TEMA

Sunday 13/5 2018
Kl. 10:00 SPACE 10

Addresse
Flæsketorvet 10

Share Event

Workshop on elderly, co-living and social housing, learning from the urban utopia Auroville, with the Indian architect Anupama Kundoo.
Workshop om ældre, kollektive boformer og almene boliger, der lærer fra byutopien Auroville, med den indiske arkitekt Anupama Kundoo.

Auroville is an international city-in-the-making since 1968, located in Tamil Nadu state India and dedicated to the ideal of human unity.
Its architecture was based on a wide range of housing typologies in the spirit of City as Laboratory.

Today, 50 years later with sustained effort, Auroville has been converted to a fertile regenerated territory and is ready to take its urban step towards realizing a city for 50,000 people.
This workshop will question current models of social housing in order to propose different minimal individual units for elderly people to be implemented in collective housing. In the context of an emerging future society that is based on sharing and collective life, the workshop will rethink the individual needs and the way those would shape the individual living unit in an aging world.

Auroville er en international ‘city-in-the-making’, beliggende i delstaten Tamil Nadu, Indien, der siden 1968 har været dedikeret til idealet om fællesmenneskelig forening. Byens arkitektur var baseret på en bred vifte af boligtyper i ånden fra ‘the City as Laboratory’. I dag, 50 år senere, er Auroville blevet omdannet til et frugtbart regenereret territorium, som er klar til på urban vis at tage sit første skridt hen imod at realisere en by for 50.000 indbyggere. Denne workshop vil sætte spørgsmålstegn ved aktuelle modeller for socialt boligbyggeri med henblik på at fremlægge forskellige, minimale og individuelle boenheder til ældre mennesker, der skal implementeres som kollektive boliger. I sammenhæng med et samfund, der i fremtiden er baseret på deleordninger og et fællesskabsbaseret liv, vil workshoppen genoverveje de individuelle behov og den måde, hvorpå de ville forme den enkelte boligenhed i en verden, hvor befolkningen bliver ældre.

Students must bring their own computer, cutter, pencils and notebook.

Studerende skal medbringe deres egen computer, hobbykniv, blyanter og notesbog.

Thanks to The South Indian restaurant for the delicious finger food!

The event will be in english/ Arrangementet vil være på engelsk