Bauhaus in America

TEMA

Saturday 06/4 2019
Kl. 14:00 Det Fynske Kunstakademi

Addresse
Jernbanegade 13

Share Event

The new New World: How an exiled art movement changed 20th century design and architecture

Den nye Nye verden: En sand historie om en kunstbevægelses genfødsel i eksil

Bauhausskolen blev lukket brat i 1933 ved Hitlers magtovertagelse, og en lang række af skolens lærere og elever måtte flygte fra Tyskland. I deres eksil i USA satte Bauhausemigranterne i stedet radikalt aftryk på amerikanske byer og på kunst og design – og forvandlede sig selv i mødet med nye tanker og teknologi. På Black Mountain College og i Chicago voksede en gesamtkunst-bevægelse frem, som ikke alle hilste velkommen; også modstanderne kommer til orde i filmen. Førstehåndsoplevelser af eksilet skildres i interviews med tekstilkunstner Anni Albers, arkitekt Philip Johnson, fotograf og kunstteoretiker Gyorgy Kepes og mange andre. Filmen er fortalt af forfatter Tom Wolfe med vanligt syrligt vid og i hvidt jakkesæt.
Filmen vises på Det Fynske Kunstakademi i forlængelse af festivalens åbningsarrangement samme sted.