Bæredygtig Renovering af Etagebyggeri Konferencen

TEMA

Thursday 03/5 2018
Kl. 10:00 Sundheds – og Kvartershuset

EMNEORD

No Categories
Find billetter

Addresse
Sundheds - og Kvartershuset

Share Event

Konference som belyser forskellige aspekter og problematikker i forhold til bæredygtig renovering af det eksisterende etageboligbyggeri.


Program
10.00
Velkomst. Sven Buch, Himmerland Boligforening
Introduktion til omdannelsen af Aalborg Øst og de mange projekter her – fx Kildeparken 2020, Sundhedshuset osv. – og hvordan der er arbejdet med bæredygtighed på mange forskellige niveauer – sociale projekter, delebiler, LAR, energirenovering m.m.

10.30 Fra ghetto til blandet by. Claus Bech Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut
Danske og internationale erfaringer med omdannelse af udsatte boligområder.

11.15 Pause

11.30 Om bæredygtig renovering. Per Heiselberg, Aalborg Universitet
Energisystemer ifht. boligsektoren

12.15 Frokost

13.00 REBUS – Renovating Buildings Sustainably. Martin Vrå Nielsen, Henning Larsen Arkitekter.
REBUS er et samfundspartnerskab, hvor alle led fra byggeriets værdikæde er samlet for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien. Partnerskabet vil finde nye løsninger på de udfordringer som præger renoveringsområdet i dag. Gennem en række fokusområder og afprøvning i fuldskala, udvikles metoder og værktøjer til energirenovering, der gavner miljøet, beskæftigelsen, indeklimaet og innovationskraften i byggeriet. Projektet skal sikre 50% lavere energiforbrug efter renovering, 30% lavere ressourceforbrug under renovering og 20% øget produktivitet.

Partnere: Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, NCC Denmark A/S, Saint-Gobain Nordic A/S, Henning Larsen Architects A/S, COWI A/S, Aalborg Universitet / Statens Byggeforskningsinstitut, Frederikshavn Boligforening og Himmerland Boligforening.

14.00 Rundvisning – forskellige projekter.
Fx Omdannelse af boligblokke, Sallingsundvej, CF Møller. Forskellige projekter: Social Bæredygtighed, delebiler, LAR m.m.

16.00 Slut