Anti-Mediedarling’ – Fænomenet og Myten Gellerup

TEMA

Thursday 10/5 2018
Kl. 19:00 Fredspladsen uden for Galleri Andromeda

Addresse
Gudrunsvej 82

Share Event

Gellerup har altid været en ‘darling’ medierne skal fortælle dårlige historier fra et alment boligområde. Vær med til at diskutere fænomenet og myten Gellerup.
Gellerup has always been a ‘darling’ when the media want to tell bad stories from a public housing estate. Join us for a debate on the phenomenon and myth Gellerup.

I disse år gennemgår Gellerup en større transformation i bestræbelsen på at forandre et udsat område til en attraktiv bydel. Senest har regeringen med sit ‘ghetto-udspil’ sat turbo på at tage et landsdækkende opgør med arkitekturen i de almennyttige boligkvarterer. Da Gellerup er godt 10 år fremme i planerne om en makeover fra udsat boligområde til attraktiv bydel, befinder området sig midt i den proces, der først skal til at begynde i andre almene boligområder. Et ekspertpanel debatterer om der allerede nu kan høstes erfaringer fra Gellerups forandringsproces, som andre boligområder muligvis ville kunne nyde godt af fremover.

Claus Bech- Danielsen, professor ved Aalborg Universitet og forfatter til bogen Fra Ghetto til blandet by (2017), Anna Mette Exner, arkitekt indehaver af tegnestuen af samme navn med kontor i Gellerup, Anders Lund Hansen, Department of Human Geography, Lund Universitet.