Andel 2.0

TEMA

Thursday 10/5 2018
Kl. 17:00 SPACE 10

Addresse
Flæsketorvet 10

Share Event

Debat og udstilling der udfolder fremtidens andelsbolig og præsenterer resultater fra workshoppen ANDEL 1.0, et samarbejde med In-Between Economies og de internationale tegnestuer Doma og Eurotropian.
Debate and exhibition unfolding the andel dwelling of the future and presenting the results of the workshop ANDEL 1.0, a collaboration with In-Between Economies and the architectural offices Doma and Eutropian.

For hundrede år siden blev den første boligmodel for fælles ejerskab – andelsboligen – skabt i Danmark. Men vi organiserer os sjældent sådan mere. Over de seneste årtier er grundpriserne steget samtidig med en forøget investeringsmæssig risiko. Men i dag har vi nye digitale redskaber til at regulere risiko, udligne finansiering og samle større grupper af mennesker. Hvad kan vi med disse .
Ved at ændre design-spørgsmålet fra, hvordan ser bygningerne ud til, hvordan de er produceret kan vi indtage en proaktiv rolle i selve produktionen af boliger. Det betyder at udfordre den nuværende byplanlægning fra at være spekulation henimod en platform for velfærd. Kom og vær med når vi præsenterer workshop-resultaterne og udfolder diskussionen om, hvordan Andel 2.0 kunne være.

 

A century ago Denmark gave us the first collective housing model – andelsbolig – but we don’t build this way anymore. Over the past decades land values have soared, risk has sky-rocketed and architects have been relegated to facadism and marketing. But today we have new digital tools to distribute risk, leverage finance and co-ordinate large groups of people. What can we do with them?
Reframing the design question from what buildings look like to how they are produced means taking a proactive role in housing production. It means reorienting urban planning from being a platform for speculation towards a platform for well-being. Join us as we pitch the results of Monday’s co-creation session, and develop the discussion around what Andel 2.0 could be.


Del af Future Architecture Platform.

Udstillingen, Andel 2.0, vil også være åben fredag den 11 maj klokken 10:00-16:00.

The exhibition Andel 2.0 will also be open Friday, 11th of May from 10: 00-16: 00.

The event will be in english.