Almene Hjem

TEMA

Friday 05/4 2019
Kl. 00:00 1554501600

EMNEORD

Share Event

100 years of Affordable Housing in Denmark is celebrated with 12 short films told by the residents themselves.

100 års almene boligforeninger markeres med kortfilm af beboerne selv.
En femtedel af Danmarks befolkning bor i almene boligområder spredt fra Hellerup til Gellerup og repræsenterer et bredt udsnit af Danmarks befolkning. I 2019 er det 100 år siden, at Danmarks almene boligforeninger samlede sig i én hovedorganisation, nemlig BL – Danmarks Almene Boliger. I anledning af jubilæet inviterede CAFx alle til at por-trættere Danmarks almene boligbyggerier i en kortfilmkonkurrence, hvor 12 finalister på maks. 1 minut hver til sidst blevet udvalgt af en jury. Tilsammen udgør filmene en mosaik af portrætter, der viser mangfoldigheden i de almene boliger anno 2019.
Filmene vises på en husfacade på Odense Havn sammen med videoværker af kunstner Rikke Benborg.

GRA TIS – BARE MØD OP!