Bliv praktikant hos CAFx

Copenhagen Architecture Festival finder sted igen den 4. – 14. april 2019 og vi leder efter praktikanter, der har lyst til at hjælpe med at udvikle, planlægge og afvikle festivalen i perioden midt-januar til midt-april 2019 sammen med vores faste team.

Praktikpladsen er til dig, der har brug for en pause i studierne og/eller har lyst til at komme ind i maskinrummet på en festival og få praktisk erfaring med hvordan man skaber en festival fra ide til afvikling.

Vi leder både efter danske og internationale studerende til følgende afdelinger:

EVENTS

DU kommer her til at arbejde med planlægning og koordinering af en lang række forskellige events inden for arkitektur og byplanlægning, som bl. a. indebærer at være tovholder på vores samarbejdspartnere såsom arkitekter, kunstnere, venues og stake holders.

DU er vild med arkitektur og byplanlægning og er fyldt med gode ideer om hvem, vi skal invitere af relevante personer i faget til at planlægge en god debat / en forandrende konference / en pop up event, som kan give både publikum og branchen nye indsigter. Det er et plus, hvis du er interesseret i filmmediet, da store dele af vores program er filmvisninger.

KOMMUNIKATION

DU kommer til at arbejde med kommunikation både online og på print. Du kommer til at hjælpe med at udvikle og implementere vores kommunikationsstrategi inden for sociale medier, samt assistere vores pressechef med at skrive lokale og internationale pressemeddelelser samt have ansvar for presse- og mediekontakt.

DU er vild med at skrive og formidle faglige begreber til et publikum, der ikke nødvendigvis er fagnørder. Du kan mestre retskrivning på dansk og engelsk og ved hvordan man laver en instagram story. Det er et plus, hvis du har viden og interesse indenfor arkitektur og byplanlægning og kan lave kort videoer til SoMe platforme.

MARKETING

DU kommer til at arbejde kortlægning, strategi og implementering af partnerskaber, direct marketing, direct outreach strategier og nyhedsbreve. Op til festivalen vil du hjælpe med distribution af både online og print markedsføringsmateriale. Under festivalen kommer du til at være tovholder på vores publikumsundersøgelse.

DU ikke bange for at gribe telefonen og kontakte mulige partnerskaber med oplæg om samarbejde. Det er et stort plus, hvis du har et kørekort.

GRAFISK DESIGN

DU kommer til at arbejde med at implementere vores grafiske identitet i en lang række produkter – både digitalt og print: muleposer, plakater, bannere, festivalavis, digitale bannere, annoncer, nyhedsbreve mm.

DU har en stærk æstetisk sans og har god erfaring med Adobe Photoshop og InDesign, og så er du fuld af gode ideer til at udvikle og implementere nye variationer af festivalens visuelle identitet.

GÆSTEKOORDINATOR

DU kommer til at være ansvarlig for at hjælpe vores internationale gæster med koordinering af fly, hotel, og skal være en stor del af at få gæsterne til at føle sig velkomne før, under og efter deres ophold.

DU er serviceminded af natur og er god til at holde styr på tropperne i excel. Det er et plus hvis du har kørekort.

HVEM ER DU?

Vi opfordrer både danske og internationale praktikanter til at søge stillingerne, og taler til dagligt engelsk på kontoret. Som en del af CAFx-teamet vil du komme ind i maskinrummet på festivalen og få indblik i hvordan man skaber en festival fra ide til afvikling. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores faste team som i produktionsperioden kører i et højt tempo og med mange bolde i luften – til gengæld er der højt til loftet og et godt sammenhold. Vi leder efter praktikanter, der kan tage ejerskab over egne opgaver, tænke selvstændigt, og som ikke er bange for nye udfordringer.

ARBEJDSTID & ECTS POINT

Praktikperioden løber fra midt-januar til midt-april 2019, og det er muligt at få ECTS point for praktikopholdet. Vi foretrækker fuldtidspraktikanter (30 timer), men er selvfølgelig fleksible i forhold til studiejobs og undervisning ved siden af. Praktikken er ulønnet, men vi lover at du får en masse erfaring indenfor festival og event planlægning og afvikling, og ikke mindst et stort netværk inden for den dansk og international arkitektur branche, som kan blive et skridt nærmere dit drømmejob efter studierne.

HVORDAN ANSØGER JEG?

Send en kort motiveret ansøgning og CV til Head of Production, Anne Sofie Kluge på annesofie@cafx.dk.

Deadline: 15. november

Samtaler vil foregå i den følgende uge

The 6th edition of Copenhagen Architecture Festival is running from April 4th-14th 2019 and we are looking for interns to help develop, organize, and co-create the festival from mid January to mid April 2019.

If you are interested in taking a break from the studies and/or just get some experience in how to create urban events around Copenhagen, don’t hesitate to contact us.

We are looking for both Danish and English speaking interns for the following positions:

EVENTS

YOU will be working on planning and coordination of a variety of events within the fields of architecture and urban planning being film screening, workshops, site specific events, conferences and exhibitions. This includes contact and correspondence with collaborators such as architects, artists, venues, institutions and other stakeholders.

YOU are hooked on the fields of architecture and urban planning and have great ideas of who to invite and how to create an exciting debate / conference / pop up event that can spark ideas in the audience and industry. It’s a plus if you have a knowledge and interest in films as a large amount of our events evolves around films.

COMMUNICATION

YOU will be working with communication online and on print. We both look for people who can help develop our social media strategy and implement it, can assist our Head of Press with press releases and media contact – both nationally and internationally, and in general help with our online and printed platforms.

YOU are hooked on writing and translating complex concepts to a broader audience. You can read and write in fluent English and knows how to make a instagram story. It’s a plus if you have knowledge within the fields of architecture and urban planning and knows how to make short videos.

MARKETING

YOU will be working on partnership strategies and implementation, print and distribution, direct marketing and other outreach strategies. During the festival, you will be in charge of our audience survey.

YOU are not afraid to contact people about possible partnerships or other sorts of collaborations. It’s a plus if you have knowledge within the fields of architecture and urban planning.

GRAPHIC DESIGN

YOU will be working with our graphic identity and help us implement it in a great number of mediums: tote bags, t-shirts, banners, festival catalogue and digital banners, ads, pictures, newsletters etc.

YOU have a great eye for aesthetics, know Photoshop and InDesign and have good ideas of how to implement and develop the visual representation of the festival.

GUEST COORDINATOR

YOU will be working with helping our international guests, booking flights and hotels, and making sure that they feel welcome at the festival before and during their stay.

YOU are hooked on being service minded and helpful in an inspiring environment.

WHO ARE YOU?

We encourage both Danish and English speaking interns to apply. As part of CAFx you will experience inspiring collaborations with prominent venues and professionals and work closely with a small team of dedicated festival people in a vibrant working environment. We are looking for interns that are not afraid of challenges and take ownership of their tasks as well as understand the importance of good content and its communication in a creative community.

WORK HOURS & ECTS POINTS

The Internship period is running from mid January to mid April 2019 and it is possible to earn ECTS points for the internship. We prefer full time interns (approx 30 hours/week), but the working hours are flexible if you have classes or a study job on the side. The internship is unpaid, but we promise you to get a great deal of experience within the field of festival work, lots of responsibility with guidance,  and a great network in the Danish and international architecture industry, that can be your stepping stone to your dream job in the future.

HOW TO APPLY?

If you’re interested, please send us an short motivational application and a CV to the Head of Production, Anne Sofie Kluge, annesofie@cafx.dk.

Deadline: November 15th

Interviews: The following week